„Sięgnij po sukces!”

Serdecznie zapraszamy Państwa na
Dzień Osób z Niepełnosprawnością „Sięgnij po sukces!"
to już 11 maja 2018 r. w Oddziale ZUS w Legnicy,
przy ul. Władysława Grabskiego 26, w sali konferencyjnej nr 100
/sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością/
 

Część pierwsza - godz. 12:00 - 14:30
Spotkanie dla członków organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne, ich opiekunów, pracodawców
oraz innych zainteresowanych osób:
· „Sięgnij po sukces!" - wykład motywacyjny psychologa/doradcy zawodowego
· eksperci z PUP w Legnicy - poradnictwo na temat aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
· „Kilka słów o aktywności sportowej" - Klub Kibiców Niepełnosprawnych legnickiej Miedzi
(I ligowy klub piłkarski z Legnicy)
· eksperci z ZUS w Legnicy - zasady przyznawania rent, orzecznictwo lekarskie, rehabilitacja lecznicza
oraz prewencja rentowa
· ekspert z samorządu z Urzędu Miasta Legnicy - o wsparciu z PFRON dla osób niepełnosprawnych -
oraz Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o przysługujących
osobom niepełnosprawnym ulgach i uprawnieniach
· na koniec indywidualne konsultacje u ekspertów z zaproszonych instytucji.


Część druga - godz. 16:00 - 17:30
Spotkanie dla organizacji zrzeszających osoby niesłyszące - dla nich
specjalna prelekcja o emeryturach, rentach, możliwości dorobienia do świadczeń,
na temat niezdolności do pracy - eksperci z ZUS w Legnicy
Udział wezmą: Stowarzyszenie Migaj Sercem, Koło Terenowe Polskiego Związku
Głuchych, Stowarzyszenie Równość Człowieka Głuchego.


Na każde ze spotkań wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych osób


Zaproszeni eksperci/instytucje: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, PUP w Legnicy, Klub Kibiców Niepełnosprawnych legnickiej Miedzi, Urząd Miasta Legnicy,  Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy, Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura w Legnicy, Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. - Sklep Legnica, Oddział ZUS w Legnicy.

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych