30 lat minęło………

Jubileusz 30 -lecia działalności Oddziału Okręgowego SKwP  w Legnicy, odbył się  28.09.2018r. w Hotelu Qubus Legnica. Uroczystość rozpoczął Władysław Iwanyniuk- Prezes  Zarządu O/O SKwP.  W swoim wystąpieniu przedstawił  działalność legnickiego Oddziału Stowarzyszenia w minionym 30-leciu.  Podziękował Zarządowi oraz członkom Stowarzyszenia za współudział  w dotychczasowych osiągnięciach.
Prezes Władysław Iwanyniuk prowadzenie uroczystości przekazał: Karinie Grabowieckiej-Grobelny  i Marcinowi Wyrzykowskiemu- aktywnym członkom Koła Ogólnego, którzy  pełnią w nim funkcję: sekretarza i przewodniczącego.
Prowadzący  przywitali  przybyłych członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości. Przedstawiciel Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Prezes Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu SKwP- Pan  prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Luty odczytał list gratulacyjny od Prezesa Zarządu Głównego  SKwP- Franciszka Wali. Kolejni zaproszeni goście i działacze składali gratulacje oraz przekazywali okolicznościowe upominki.
Jubileuszowa uroczystość   była okazją do podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy. Zasłużonym członkom zwyczajnym wręczono odznaki, natomiast Sygnatariuszom Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości przekazano stosowne dyplomy. Część oficjalna  zakończyła się  jubileuszowym tortem.
Uroczystość uświetnił Koncert Górniczego Chóru Męskiego z Lubina pod dyrekcją Krzysztofa Kujawskiego.

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych