XIX Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, który odbył się w dniach 22-23 czerwca 2007r. przyjął „Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości" i uznał go za wiążący dla członków Stowarzyszenia.

    Kodeks ten jest wynikiem wieloletniej pracy szerokiego grona wybitnych specjalistów i autorytetów z dziedziny szeroko rozumianej rachunkowości, reprezentujących zarówno środowisko naukowe jak i praktykę życia gospodarczego. Stanowi pomocne i użyteczne narzędzie przyczyniające się do utrzymania najwyższych standardów etycznych i moralnych wszystkich zajmujących się rachunkowością.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie Biura Zarządu Głównego

Polecamy

  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Kaledarium