Kursy

KALENDARZ  SZKOLEŃ

wrzesień - grudzień 2019

 

Data

Temat / wykładowca

24.09.2019 r.

PIT w 2019 r., w tym zwolnienie z podatku od 1 sierpnia 2019 dla młodych podatników oraz inne wybrane zagadnienia dotyczące PIT

A. Gniłka - Doradca Podatkowy prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, założyciel Tax Support Center Sp. z o.o.,  absolwent Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego; doświadczony wykładowca.

27.09.2019 r.

BRAK MIEJSC 
w najbliższym czasie planujemy kolejne szkolenia z zakresu VAT 

Podatek VAT w 2019 r. i  2020 r.

S.Moczko-Wdowczyk - doradca podatkowy, Tax Advisors Group Sp. z o.o.

30.09.2019 r.

Prawo  pracy: wybrane zagadnienia

J. Kupczak- wieloletni wykładowca, ekspert z zakresu prawa pracy

15.10.2019 r.

Profesjonalny sekretariat z uwzględnieniem czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych oraz rozporządzenia „RODO" i ustawy o ochronie danych osobowych

dr B.Pawełko-Czajka - wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie

18.10.2019 r.

Zarządzanie stresem w miejscu pracy

A.Trusiak - przedsiębiorca, trener, konsultant w obszarze rozwoju kompetencji. Posiada doświadczenie w opracowaniu i wrażaniu strategii i projektów HR, szkoleniach, jako trener, superwizor i coach. Autorka artykułów.

25.10.2019 r.

Zatrudnianie, pobyt i praca  cudzoziemców w Polsce

M. Olszewska - doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów kadrowo - płacowych, praktyk, Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Wydziału Ekonomicznego oraz doktorantka ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie kadr i płac. Obecnie właścicielka firmy konsultingowej współpracującej i zrzeszonej w Północnej Izbie Gospodarczej oraz Izbie Pracodawców Polskich.

28.10.2019 r.

Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2019 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT i ZUS

A. Gniłka - Doradca Podatkowy prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, założyciel Tax Support Center Sp. z o.o.,  absolwent Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego; doświadczony wykładowca.

05.12.2019 r.

Podatki dochodowe dla praktyków - legalna optymalizacja czyli ulga B+R, działania marketingowe w firmie, świadczenia dla pracowników i współpracowników, rozliczenia z krajowymi i zagranicznymi kontrahentami

M.Staniek - doświadczony wykładowca, doradca podatkowy, radca prawny, posiada kilkuletnie doświadczenie w Kancelarii Olesiński&Współnicy, Sendero Tax&Legal oraz Tax Advisors Group Sp. z o.o. Od 2018 r. prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową. 

BILANS 2019 -  miejscowy

Placówka  Kształcenia  Biznesowego

zaprasza:

 

jak co roku do wzięcia udziału w akcji edukacyjnej

BILANS 2019 -  miejscowy

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i pracowników finansowo-księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych

Poszczególne szkolenia odbędą się w dniach:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

 

prowadzący:   Piotr Woźniak - biegły rewident, doświadczony wykładowca,

autor artykułów i publikacji z zakresu rachunkowości.

 termin: 13 listopada 2019 r.

cena:  330,00 zł (300,00 zł *) od osoby

 


Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych

prowadzący:   Anna Michalak  - doradca podatkowy, specjalista z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego. Jej praktyka obejmuje również obsługę podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzanie dokumentacji z zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych, lokalnych, VAT, a także w kwestiach celnych. Zdobyła doświadczenie w wielu międzynarodowych firmach doradczych oraz polskich i niemieckich grupach kapitałowych.

termin:  19 listopada  2019 r.  

cena:  330,00 zł  (300,00 zł *) od osoby


 

Podatek od towarów i usług (VAT)

 prowadzący:  Sabina Moczko - Wdowczyk - doradca podatkowy(Taxa Advisors Group Sp. z o.o.)

termin: 22 listopada 2019 r.

cena:  330,00 zł (300,00 zł *) od osoby

 

 

* cena dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2019 r.

 

UWAGA !!!

Dla firm uczestniczących łącznie we wszystkich 3 w/w szkoleniach Akcji Bilans cena ostatniego szkolenia tj. „Podatek od towarów i usług (VAT)" wynosi 280 zł od osoby

UWAGA!!! SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY DO POSZCZEGÓLNYCH TEMATÓW ORAZ MIEJSCE ZOSTANĄ PODANE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT W TEJ SPRAWIE.

Każdy z uczestników  w/w  szkoleń otrzyma materiały szkoleniowe.

Dodatkowo można zamówić literaturę fachową m.in. „Zamknięcie roku 2019" Wydawnictwa RACHUNKOWOŚĆ

 

 

 

27-29.11.2019 r.

BILANS 2019 - WYJAZDOWY

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz  podatek dochodowy od osób prawnych

- Michał Staniek  - doradca podatkowy prowadzący kancelarię prawno-podatkową

Podatek VAT

- Sabina Moczko-Wdowczyk - doradca podatkowy (Taxa Advisors Group Sp. z o.o.)

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

 - Piotr Woźniak - biegły rewident. Doświadczony wykładowca, autor artykułów i publikacji z zakresu rachunkowości.


KALENDARZ  SZKOLEŃ

                                                             styczeń- kwiecień 2019

 

 

Data

Temat / wykładowca

   
 

08.01.2019 

Rewolucyjne zmiany w podatku CIT i PIT na rok 2019 oraz inne wybrane zagadnienia

 wykładowca- ALEKSANDER  GNIŁKA 

  12.02.2019

 Prawo pracy w 2019 roku

 wykładowca- JOANNA KUPCZAK

  22.02.2019

 Podatek VAT w 2019 r.

wykładowca -  SABINA MOCZKO-WDOWCZYK

  26.02.2019 Rewolucyjne zmiany w podatku CIT i PIT na rok 2019 oraz inne wybrane zagadnienia


  wykładowca- ALEKSANDER GNIŁKA

  27-28.02.2018

 Transakcje międzynarodowe a podatek VAT

 wykładowca- MICHAŁ GABRYSIAK

  04.03.2019 

Akademia kosztów podatkowych w świetle zmian w ustawach o CIT i PIT od 2019 r.

 wykładowca - LECH JANICKI

  22.03.2019

 

Podatek od nieruchomości w praktyce po nowelizacjach i wyrokach TK

 wykładowca - Michał Nielepkowicz

  17.04.2019  

Podatek u źródła w 2019r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych)

wykładowca  - ALEKSANDER GNIŁKA

 

  24-26.04.2019  

Pakiet Podatkowy 2019:

Najistotniejsze zmiany, pierwsze doświadczenia, zagadnienia problematyczne dotyczące podatków CIT, PIT oraz VAT w 2019 r.

 wykładowcy  - ANNA MICHALAK, ALEKSANDER GNIŁKA

  14.05.2019  

Rozliczanie podróży służbowych

w świetle „zmian samochodowych" w 2019 r.

wykładowca - Lech Janicki
  30.05.2019  

MDR - Raportowanie schematów podatkowych

 wykładowca - Aleksander Gniłka
   18.06.2019  

Podsumowanie  zmian w „CIT i PIT 2019"

w świetle najświeższych interpretacji

i objaśnień podatkowych.

 

 wykładowca - Lech Janicki
  24.09.2019  

PIT w 2019 r., w tym zwolnienie z podatku

od 1 sierpnia 2019 dla młodych podatników

oraz inne wybrane zagadnienia dotyczące PIT.

 wykładowca - Aleksander Gniłka

   27.09.2019

 

 

PODATEK VAT w 2019 r.

 wykładowca -  SABINA MOCZKO-WDOWCZYK

 


 

 


   19-20.09.2019

 

Inwentaryzacja, środki trwałe

oraz wartości niematerialne i prawne

w świetle aktualnych przepisów

  wykładowca - Piotr Woźniak

                                   KALENDARZ  SZKOLEŃ

                                       wrzesień - grudzień 2018

 

Data

Temat / wykładowca

14.09.2018 r.

Aktualizacja przepisów prawa  pracy w 2018r.

J. Kupczak- wieloletni wykładowca, ekspert z zakresu prawa pracy

25.09.2018 r.

Podatek od towarów i usług  (VAT) w 2018 r.

S.Moczko-Wdowczyk - doradca podatkowy, Tax Advisors Group Sp. z o.o.

09.10.2018 r.

Ochrona Danych Osobowych zgodnie z „RODO" 2018

K. Bajcar- Radca Prawny, długoletni wykładowca, współpracuje z kilkoma firmami konsultingowymi, w obronie swoich klientów występował przed sądami wszystkich instancji

12.10.2018 r.

Optymalizacja dokumentów księgowych z uwzględnieniem zmian w CIT i PIT z 2018 r.

L. Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC), doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

17.10.2018 r.

Podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej - praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie

M. Gabrysiak - wpółpracownik z Tax Advisors Group Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, autor publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczypospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin czy Presscom.

19.10.2018 r.

Korygowanie należnego i naliczonego podatku VAT a rozliczenie podatku dochodowego

M. Krawczyk - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie podatków i szkoleń, były pracownik Kancelarii Podatkowej TAXAGROUP, autor publikacji

22.10.2018 r.

Podatek u źródła w 2018 r. - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych)

A. Gniłka - Doradca Podatkowy prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, założyciel Tax Support Center Sp. z o.o.,  absolwent Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego; doświadczony wykładowca.

26.10.2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2018 r.

A. Gniłka - Doradca Podatkowy prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, założyciel Tax Support Center Sp. z o.o.,  absolwent Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego; doświadczony wykładowca.

16.11.2018 r.

Akademia amortyzacji w CIT/PIT po zmianach w 2017/2018 r.

L. Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC), doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

14.12.2018 r.

NOWY TERMIN!

18.12.2018

Odwrotne obciążenie w podatku VAT - niekończący się problem podatników

M. Krawczyk - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie podatków i szkoleń, były pracownik Kancelarii Podatkowej TAXAGROUP, autor publikacji  

 18.12.2018 r.

NOWY TERMIN!

19.12.2018

 

Rozliczanie kosztów używania samochodów w podatku dochodowym od 2019 r. oraz zmiany w podatku VAT planowane na 2019 r.

M. Krawczyk - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie podatków i szkoleń, były pracownik Kancelarii Podatkowej TAXAGROUP, autor publikacji  

 

 


 BILANS 2018- miejscowy

Placówka  Kształcenia  Biznesowego

zaprasza:

 

jak co roku do wzięcia udziału w akcji edukacyjnej

BILANS 2018 -  miejscowy

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i pracowników finansowo-księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych

Poszczególne szkolenia odbędą się w dniach:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

prowadzący:   Piotr Woźniak - biegły rewident, doświadczony wykładowca,

autor artykułów i publikacji z zakresu rachunkowości.

 termin: 15 listopada 2018 r.

cena:  315,00 zł (290,00 zł *) od osoby

 

Podatek od towarów i usług (VAT)

 prowadzący:  Sabina Moczko - Wdowczyk - doradca podatkowy(Taxa Advisors Group Sp. z o.o.)

termin: 19 listopada 2018 r.

cena:  315,00 zł (290,00 zł *) od osoby

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych

prowadzący:   Aleksander Gniłka  - doradca podatkowy prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, autor publikacji

termin:  22 listopada  2018 r.  

cena:  315,00 zł  (290,00 zł *) od osoby

 

* cena dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2018 r.

 

UWAGA !!!

Dla firm uczestniczących łącznie we wszystkich 3 w/w szkoleniach Akcji Bilans cena ostatniego szkolenia tj. „Podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych" wynosi 250 zł od osoby

 

UWAGA!!! SZCZEGÓŁOWE PROGRAMY DO POSZCZEGÓLNYCH TEMATÓW ORAZ MIEJSCE ZOSTANĄ PODANE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT W TEJ SPRAWIE.

Każdy z uczestników  w/w  szkoleń otrzyma materiały szkoleniowe.

Dodatkowo można zamówić literaturę fachową m.in. „Zamknięcie roku 2018" Wydawnictwa RACHUNKOWOŚĆ

 

 

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych