Kursy

KALENDARZ  SZKOLEŃ

wrzesień - grudzień 2017

Data

Temat / wykładowca

26.09.2017 r.

Praktyczne aspekty legalnego przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych wraz z prawem wymaganą dokumentacją

R. Andrzejewski - prawnik, trener, konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych i prawa pracy

27.09.2017 r.

Split Payment oraz różne problematyczne zagadnienia w podatku VAT

M. Krawczyk - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie podatków i szkoleń, były pracownik Kancelarii Podatkowej TAXAGROUP, autor publikacji

29.09.2017 r.

Podatek VAT w 2017 r.

S. Moczko-Wdowczyk - doradca podatkowy, Tax Advisors Group Sp. z o.o.

18.10.2017 r.

Zmiany związane z podatkiem u źródła od początku 2017 oraz inne wybrane zagadnienia związane z podatkiem u źródła - płatności na rzecz osób prawnych i fizycznych (nierezydentów podatkowych)

A.Gniłka - Doradca Podatkowy prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, założyciel Tax Support Center Sp. z o.o.,  absolwent Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego; doświadczony wykładowca.

19.10.2017 r.

Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach

M.Gabrysiak - wpółpracownik z Tax Advisors Group Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, autor publikacji

26.10.2017 r.

VAT w towarowym obrocie międzynarodowym

M.Gabrysiak - wpółpracownik z Tax Advisors Group Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, autor publikacji

31.10.2017

SZKOLENIE ODWOŁANE

Praktyczne aspekty kontroli podatkowej i celno-skarbowej od marca 2017 r.

M. Krawczyk - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie podatków i szkoleń, były pracownik Kancelarii Podatkowej TAXAGROUP, autor publikacji

 10.11.2017 r.

NOWY TERMIN

 

Aktualizacja przepisów kodeksu pracy - zmiany w zakresie zawierania umów i wydawania świadectw pracy

J.Kupczak - wieloletni wykładowca, ekspert z zakresu prawa pracy

 15.11.2017 r.
 AKCJA BILANS

BILANS 2017

Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych

A.Gniłka  - doradca podatkowy prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, autor publikacji

 

 17.11.2017 r.

NOWY TERMIN

 

Rozliczenia w podatku VAT, CIT i PIT związane z użytkowaniem samochodów w ramach działalności firmy - kompleksowe spojrzenie

M. Krawczyk - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie podatków i szkoleń, były pracownik Kancelarii Podatkowej TAXAGROUP, autor publikacji

 22 - 24.11.2017 r.

ŚWIERADÓW ZDRÓJ

 AKCJA BILANS

 

BILANS 2017 - WYJAZDOWY

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz  podatek dochodowy od osób prawnych

- A.Gniłka  - doradca podatkowy prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, autor publikacji

Podatek VAT

- S. Moczko-Wdowczyk - doradca podatkowy (Taxa Advisors Group Sp. z o.o.)

 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

 - P.Woźniak - biegły rewident. Doświadczony wykładowca, autor artykułów i publikacji z zakresu rachunkowości.

 

 28.11.2017 r.
 AKCJA BILANS

BILANS 2017

Podatek VAT

Sabina Moczko - Wdowczyk - doradca podatkowy (Taxa Advisors Group Sp. z o.o.)

 30.11.2017 r.
 AKCJA BILANS

BILANS 2017

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

P.Woźniak - biegły rewident. Doświadczony wykładowca, autor artykułów i publikacji z zakresu rachunkowości.

 

05.12.2017 r.

Projekt przepisów w zakresie „podzielonej płatności" oraz Jednolity Plik Kontrolny jako narzędzia kontroli i uszczelniania systemu podatkowego - dotychczasowe doświadczenia oraz działania planowane w przyszłości

M. Krawczyk - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie podatków i szkoleń, były pracownik Kancelarii Podatkowej TAXAGROUP, autor publikacji

15.12.2017 r.

Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego

P.Mróz - biegły rewident, Departament Audytu we Wrocławiu. Ukończył studia na wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o specjalizacji Rachunkowość i auditing. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze rachunkowości i finansów na stanowiskach głównego księgowego w spółkach kapitałowych o różnym profilu działalności. Doświadczenie zdobywał również w firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych i innych usług audytorskich.

 

Informacje zawarte w tej części serwisu internetowego przedstawiają rodzaje szkoleń prowadzonych przez Placówkę Kształcenia Biznesowego Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy, w szczególności ich tematykę, cele oraz warunki organizacyjne i finansowe.

KURSY

SZKOLENIA (KURSY JEDNODNIOWE)

AKCJA BILANS

 

Zapytaj o szkolenie
tel./fax. 76 - 862 13 65
e-mail: biuro@legnica.skwp.pl

Nie znalazłaś/eś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@legnica.skwp.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Polecamy

  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Kaledarium