Linki do ważnych stron

Adresy stron, które warto pamiętać:
 • BIZNES.GOV.PL - Portal jest skierowany do osób zamierzających założyć i już prowadzących działalność gospodarczą.
 • Sejm RP- Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 • NBP- Narodowy Bank Polski
 • ZUS- Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Program Płatnika- Strona Programu Płatnik
 • NFZ- Narodowy Fundusz Zdrowia
 • GUS- Główny Urząd Statystyczny
 • KRUS- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • NIK- Najwyższa Izba Kontroli
 • PFRON- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • PIP- Państwowa Inspekcja Pracy
 • Archiwa- Archiwa Państwowe
 • Inne urzędy i instytucje państwowe

Polecamy

 • e-Składka
 • PWSZ
 • Facebook
 • www.not.legnica.pl
  • Kaledarium