Placówka  Kształcenia  Biznesowego

zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia

Ochrona Danych Osobowych

zgodnie z „RODO" 2018

Wykładowca

KRZYSZTOF BAJCAR  - Radca Prawny, długoletni wykładowca, współpracuje z kilkoma firmami konsultingowymi, w obronie swoich klientów występował przed sądami wszystkich instancji

Program szkolenia

1.Ochrona danych osobowych - wprowadzenie

 • Ochrona danych osobowych w prawie krajowym
 • Ochrona danych osobowych w prawie UE
 • Źródła prawa dotyczące ochrony danych osobowych
 • Organy państwa nadzorujące ochronę danych osobowych

2.Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych

 • Opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym- podstawowe cechy
 • Wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych
 • Zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich

3.Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej

 • Przetwarzanie i zbieranie danych
 • Przechowywanie danych
 • Dokumentacja przetwarzania danych

4.Zasady ochrony danych osobowych

 • zasada legalności oraz zasada celowości
 • zasada adekwatności
 • rzetelność i przejrzystości
 • integralności i poufność
 • zasada ograniczenia czasowego oraz zasada informowania
 • zasada rozłączalności

5.Jak  przygotować się do wdrożenia przepisów Rozporządzenia UE ( RODO )

 • Wprowadzenie obowiązku prowadzenia „rejestru czynności przetwarzania" w określonych w rozporządzeniu przypadkach.
 • Wprowadzenia możliwości ustanawiania „kodeksów postępowania", określających sposoby realizacji procedur zabezpieczenia danych w określonych kategoriach podmiotów.
 • Wprowadzenie możliwości przyjęcia „mechanizmów certyfikujących" odnoszących się do sposobu określenia procedur przetwarzania danych w konkretnych podmiotach.
 • Wprowadzenie dodatkowych kryteriów warunkujących obowiązek ustanowienia wewnętrznego „inspektora ochrony danych" (odpowiednika ABI).
 • Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego w ciągu 72 godzin.
 • Obowiązek dokonywania w określonych sytuacjach „oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych".
 • Wprowadzenie nowych kar pieniężnych za naruszenia określonych przepisów ochrony danych osobowych nawet do 20 milionów euro.
 • Zmiana formy uregulowania europejskiego prawa ochronnych danych z dyrektywy na rozporządzenie i możliwość stosowania bezpośrednio przepisów europejskich w prawie krajowym .
 • Nowe definicje:
  • Profilowanie
  • Pseudonimizacja
  • Anonimizacja
  • Dane dotyczące zdrowia
  • Dane genetyczne
  • Dane biometryczne
  • Pojęcie jednostki

6.Szczegółowe zagadnienia związane z przetwarzaniem danych związanych z zatrudnieniem, w świetle RODO i projektowanych zmian polskich przepisów prawa:

 • Dane osobowe kandydata w procesie rekrutacyjnym obecnie i w świetle projektowanych zmian polskich przepisów prawa.
 • Dane osobowe przetwarzane w okresie zatrudnienia obecnie i w świetle projektowanych zmian polskich przepisów prawa.
 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • Przetwarzanie danych biometrycznych.
 • Monitorowanie pracowników
 • Dokumentowanie pozostałych „zdarzeń" prawnych

7.Odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna z zakresu ochrony danych osobowych

 • RODO jako bezpośrednia podstawa prawna dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

8.Nowe przepisy prawa polskiego dotyczące ochrony danych osobowych

 • Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Nowy organ nadzoru-Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Dobre praktyki jako branżowe rozwiązanie na ochronę danych osobowych
 • Certyfikacja podmiotów pod względem przestrzegania przepisów RODO
 • Projekt Ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych
 • Zamiana około 130 aktów prawnych w tym kodeksu pracy - nowe regulacje i zasady ochrony danych osobowych w przepisach prawa polskiego.

9.Podsumowanie szkolenia i dyskusja z jej uczestnikami

 

Termin

22 czerwiec 2018 r.   (godz. 9.00 - 14.00)

Miejsce

Siedziba Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy ul. N.M.Panny 22 - wejście od ul. Biskupiej

Termin zgłoszenia

do 18 czerwca 2018 r.

 

Cena

 

315,00 zł

od osoby

*290,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2018 r.)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe i bufet kawowy, zaświadczenie.

 

Polecamy

 • kolejkowo
 • e-Składka
 • PWSZ
 • Facebook
 • www.not.legnica.pl
  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych