Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Temat szkolenia

Podróże służbowe krajowe i  zagraniczne

Wykładowca

JAKUB  BOBERSKI  - Doradca Podatkowy, Partner w Spółce Taxa Group we Wrocławiu. Wcześniej pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych firm doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte.

Program szkolenia

 • 1. Zmiany przepisów (rozporządzeń) odnoszących się do podróży służbowych od 1 marca 2013r. , wtym w szczególności:
 • wyższa kwota diety
 • nowy sposób wyznaczania wysokości diety
 • nowe zasady obliczania należności z tytułu diet
 • wyższe ryczałty z tytułu delegacji
 • ograniczenie kwotowe zwrotu kosztów noclegowych w podróży służbowej
 • zwrot kosztów delegacji bez możliwości ich faktycznego udokumentowania
 • możliwość powstania tzw. diety ujemnej
 • zasady łączenia czasu podróży służbowej krajowej i zagranicznej

 

 • 2. Definicja podróży służbowych
 • 3. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • liczenie czasu przebywania w podróży służbowej
 • zasady dokumentowania i opisywania wydatków
 • 4. Koszty i rozliczanie podróży służbowych, zasady rozliczania:
 • diety
 • koszty wyżywienia
 • koszty noclegów
 • koszty transportu
 • zwrot kosztów biletów komunikacji miejscowej
 • inne wydatki
 • 5. Przeliczanie kwot w walucie obcej przy zagranicznych podróżach służbowych,
 • 6. Połączenie wyjazdu prywatnego z podróżą służbową- zasady rozliczania
 • 7. Podróż służbowa a oddelegowanie
 • 8. Pozostałe koszty ponoszone za pracownika w trakcie podróży służbowej i zasady ich rozliczania:
 • ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej
 • koszty wiz i zezwoleń
 • koszty dodatkowych atrakcji ponoszonych w trakcie podróży
 • koszty leczenia
 • koszty bagażu osobistego
 • najem samochodu i innego sprzętu
 • inne wydatki

 

 

 • 9. Wyjazdy służbowe osób niebędących pracownikami
 • Wyjazdy osób wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Wyjazdy osób prowadzących działalność gospodarczą

 

 • 10. Omówienie innych praktycznych przypadków związanych z podróżami służbowymi
 • 11. Wydatki związane z podróżą służbową, a koszty w podatku CIT

 

Termin

7 lutego 2014 r.   (godz. 9.00 - 14.00)

Miejsce

Siedziba Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy ul. N.M.Panny 22 - wejście od ul. Biskupiej

Termin zgłoszenia

 do 31 stycznia 2014 r.

 

Cena

 

285,00 zł

od osoby

*260,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2014 r.)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz bufet kawowy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Polecamy

 • e-Składka
 • PWSZ
 • Facebook
 • www.not.legnica.pl
  • Kaledarium