Temat szkolenia

Podsumowanie  zmian w „CIT i PIT 2019"

w świetle najświeższych interpretacji

i objaśnień podatkowych.

 

Wykładowca

LECH JANICKI  - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 12 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Program szkolenia

Wielka nowelizacja ustaw o CIT i PIT w 2019 roku przyniosła fundamentalne zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych w firmie. Temat ten dotyczy wszystkim podatników CIT i PIT i ma charakter uniwersalny, jednak ustawodawca wprowadził przepisy pełne luk i budzące uzasadnione wątpliwości interpretacyjne. Całkowitą nowością jest zupełnie nowa procedura poboru podatku u źródła od wynagrodzeń i dywidend wypłacanych podmiotom zagranicznym (powyżej 2 mln zł rocznie) a także znowelizowany tzw. "podatek od środków trwałych będących budynkami".

Kontrowersyjne przepisy budziły od samego początku spore wątpliwości interpretacyjne, zwłaszcza, że przy braku interpretacji podatkowych Dyrektora KIS i objaśnień Ministerstwa Finansów, podatnicy musieli powyższe regulacje stosować już od 1 stycznia 2019 roku. Drugi kwartał 2019 r. przyniósł pojawienie się pierwszych rozstrzygnięć, wśród których znalazły się zwłaszcza interpretacje dotyczące zagadnień rozliczania kosztów samochodowych w firmie.

Wszystkie punkty programu zostaną omówione w świetle interpretacji podatkowych i objaśnień wydanych w okresie od stycznia do początku czerwca 2019 r.

 

1. Samochód osobowy „w firmie" w 2019 roku w świetle interpretacji Dyrektora KIS         wydanych w II kwartale 2019 r. i oczekiwanych objaśnień MF

 • Kontrowersyjne interpretacje Dyrektora KIS dotyczące przepisów samochodowych wydane w marcu, kwietniu , maju i czerwcu 2019 r.
 • 100, 75 lub 20 % kosztów eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodów - problemy praktyczne.
 • „Kilometrówka" po zmianach w 2019 r.
 • Rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytych samochodów oraz opłat ponoszonych z związku z umowami leasingu - ograniczenia i limity, problemy praktyczne.
 • Ryzyka związane ze zmianami umów leasingu zawartych przed 2019 r.
 • Auto osobowe „na przełomie roku" - stosowanie nowych regulacji do samochodów nabytych lub leasingowanych przez 2019 r.
 • Skutki podatkowe sprzedaży pojazdów wykupionych z leasingu.
 • Praktyczne przykłady rozliczeń kosztów samochodów osobowych w 2019 roku zuwzględnieniem różnorodności umów dostępnych na rynku (leasingi, wynajem krótko i długoterminowy, umowy mieszane, „smart-leasing" itp.)
 • Podróże służbowe po „zmianach samochodowych" - praktyczne przykłady.

2. Rewolucja w „podatku u źródła" 2019 - zapłata podatku i oczekiwanie na jego zwrot w ciągu 6 miesięcy - przygotowanie się do nowej procedury obowiązującej od 1 lipca 2019r.

 • Kopie certyfikatów rezydencji przy płatnościach do 10.000 zł - ułatwienie dla mniejszych przedsiębiorców dokonujących okazjonalnie zakupów od podmiotów zinnych krajów.
 • Nowe zasady weryfikowania firm zagranicznych
 • Rozporządzenie MF przesuwające obowiązki polskich firm na 1 lipca 2019 r.
 • 6 miesięcy na przygotowanie firmy (działu księgowości i zarządu) do obowiązków sprawozdawczych w 2 połowie roku.
 • Zupełnie nowa procedura potrącania podatku u źródła przy płatnościach przekraczających 2 miliony zł. w tym min. składanie wielokrotnych oświadczeń do organu podatkowego w trakcie roku.
 • Sankcyjny 10 % podatek u źródła dla płatników nie weryfikujących odpowiednio zagranicznych podatników.
 • Najnowsze orzecznictwo w podatku u źródła (m.in. leasing zagraniczny, wynajem aut w innych krajach, programy komputerowe, serwisy ze zdjęciami, usługi wchmurze, PR i marketing, doradztwo, polisy ubezpieczeniowe, usługi biur księgowych i prawników)

3. Istotne zmiany w tzw. „minimalnym podatku" od nieruchomości komercyjnych od 2019 r. (budynki biurowe, handlowe, magazynowe itp., deklaracje, praktyczne zagadnienia)

4. Nowe stawki CIT 5 % i 9 % - jakie podmioty mogą je stosować w 2019 r.

5. Nowa ulga „innovation box" pozwalająca na zastosowanie 5 % stawki podatku dochodowego - szczegółowe zasady ewidencyjne dla podatników

6. Wybrane zagadnienia CIT i PIT istotne w 2019 roku.

 

Termin

18 czerwca 2019 r.   (godz. 9.00 - 14.00)

Miejsce

Siedziba Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy ul. N.M.Panny 22 - wejście od ul. Biskupiej

Termin zgłoszenia

do 11 czerwca 2019 r.

 

Cena

 

315,00 zł

od osoby

*290,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2019 r.)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe i bufet kawowy, zaświadczenie.

 

Polecamy

 • kolejkowo
 • e-Składka
 • PWSZ
 • Facebook
 • www.not.legnica.pl
  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych