Prowadzenie metryki sprawy administracyjnej i podatkowej – od 7 marca 2012

Placówka Kształcenia Biznesowego

zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia

Prowadzenie metryki sprawy administracyjnej

i podatkowej - od 7 marca 2012

Wykładowca

KRZYSZTOF BAJCAR - radca prawny

Program szkolenia

 1. Pojęcie metryki sprawy administracyjnej i podatkowej.

 2. Jak założyć metrykę ?

 3. Sposoby prowadzenia metryki.

 4. Jak dokumentować udział wszystkich osób biorących udział w procesie wydawania rozstrzygnięcia administracyjnego.

 5. Treść metryki - w jaki sposób wskazywać osoby biorące udział obecnie (i wcześniej ) w danym postępowaniu podatkowym.

 6. Treść metryki - w jaki sposób określać wszystkie podejmowane czynności wraz z odesłaniem do odpowiednich dokumentów.

 7. Co to są akta sprawy, jak powinien być skonstruowany wykaz akt, co to jest znak sprawy?

 8. Metryka sprawy administracyjnej i podatkowej jako część akt prowadzonej sprawy.

 9. Rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony.

 10. Najistotniejsze zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz w Ordynacji Podatkowej.

Termin

19 kwietnia 2012 r. (godz. 9.00 - 14.00)

Miejsce

Siedziba Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy ul. N.M.Panny 22 - wejście od ul. Biskupiej

Termin zgłoszenia

12 kwietnia 2012 r.

 

Cena

265,00 zł

od osoby

*245,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2012 r.)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz bufet kawowy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Polecamy

 • e-Składka
 • PWSZ
 • Facebook
 • www.not.legnica.pl
  • Kaledarium