Rozliczanie projektów finansowanych z funduszy UE

 

Temat szkolenia

Rozliczanie projektów finansowanych z funduszy UE  

Wykładowca

EWA  STOPCZYŃSKA  - biegły rewident, wykładowca na stałe współpracujący ze SKwP (w szczególności O/O w Łodzi

Program szkolenia

 

1. Potrzeba i zakres księgowego wyodrębniania finansowania ze środków pomocowych.

2. Omówienie aktualnych przepisów rachunkowości dotyczących funduszy pomocowych.

3. Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości funduszy pomocowych:

 

a) wyodrębnienie rachunków bankowych;

b) wyodrębnienie dokumentacji księgowej;

c) wyodrębnienie ksiąg rachunkowych (księga główna i księgi pomocnicze).

  • 4. Omówienie szczegółowej ewidencji kosztów inwestycji (konto 080) i rozliczanie tych kosztów.

5. Koszty i wydatki projektu.

6. Zasady funkcjonowania kont w rachunkowości funduszy.

7. Raportowanie i sprawozdawczość z realizacji projektu.

8. Dokumenty księgowe a dokumenty potwierdzające wydatki kwalifikowane.

9. Kontrola wykorzystywania środków pomocowych.

 

Termin

27  września  2013 r.   (godz. 9.00 - 14.00)

Miejsce

Siedziba Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy ul. N.M.Panny 22 - wejście od ul. Biskupiej

Termin zgłoszenia

 do 20 września 2013 r.

 

Cena

 

275,00 zł

od osoby

*250,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2013 r.)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz bufet kawowy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Polecamy

  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Kaledarium