Władze Oddziału

 

Dnia 24 kwietnia 2015 r. odbył się VII Okręgowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Legnicy, podczas którego wybrano nowe władze.

Zarząd Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Legnicy

 

Władysław Iwanyniuk

-

Prezes Zarządu

Ewa Szymańska

-

Wiceprezes

Jarosław Blicharz

-

Skarbnik

Barbara Andrysiak

-

Sekretarz

Halina Chrobak

-

Członek Zarządu

Bolesław Zieliński

-

Członek Zarządu

Marian Kaliciak

-

Członek Zarządu

Zofia Sikorska

-

Członek Zarządu

Elżbieta Szwedo

-

Członek Zarzadu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Legnicy

Maria Pawlak

-

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Stanisławska

-

Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Lucyna Klimas

-

Członek Komisji Rewizyjnej

Wioletta Antosz

-

Członek Komisji Rewizyjnej

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Legnicy

Helena Rubinkowska

-

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego

Barbara Dobrzyniecka

-

Zastępca Przewodniczącego  Sądu Koleżeńskiego

Maria Przygoda

-

Członek Sądu Koleżeńskiego


Komisja Szkoleniowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/o w Legnicy

Zieliński Bolesław

-

Przewodniczący Komisji

Jurak Beata

-

Sekretarz Komisji

Kurkowska Barbara

-

Członek Komisji

Sikorska Zofia

-

Członek Komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polecamy

  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Kaledarium