Placówka  Kształcenia  Biznesowego

zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia

MDR - Raportowanie schematów podatkowych

Wykładowca

ALEKSANDER  GNIŁKA  - doradca podatkowy prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy" w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace" na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów SKwP, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

Program szkolenia

1. Wstęp:

1) Cel wprowadzenia przedmiotowych regulacji i podstawy prawne ich stosowania.

2) Czy krajowy zakres obowiązków w zakresie raportowania jest równie szeroki, jak w regulacjach unijnych?

3) Czy podobne obowiązki mają podatnicy również w innych krajach?

4) Pierwsze wyjaśnienia Ministra Finansów.

5) Czy TSUE może kwestionować brzmienie polskich przepisów, a możliwość wycofania się z przedmiotowych przepisów MDR?

 

2. Co należy raportować?

1) Jak należy rozumieć schemat podatkowy:

a) krajowy,

b) transgraniczny,

c)  standaryzowany.

2) W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie:

a)  w przypadku bieżącego doradztwa podatkowego, audytów i przeglądów,

b)  w związku z realizacją szkoleń lub literaturą przedmiotu.

3) Które schematy są objęte raportowaniem?

4) Spotkanie z podatnikiem, rozmowy telefoniczne z podatnikiem a obowiązek raportowania?

5) Jakie podmioty należy uznać za kwalifikowane?

6) Powstanie obowiązku a moment raportowania.

 

3. Jakie podmioty zobowiązane są do raportowania.

1) Definicja pojęcia „Promotor",

2) Definicja pojęcia „Korzystający",

3) Definicja pojęcia „Wspomagający".

4) Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.

 

4. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:

1) W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?

2) Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte wcześniejsze okresy?

3) Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.

4) W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? - narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

5) Zasady raportowanie przez Promotora.

6) Zasady raportowanie przez Korzystającego.

7) Zasady raportowanie przez Wspomagającego.

8) Czy tajemnica zawodowa dotyczy obowiązku przekazania informacji.

9) Jakie dane i informacje należy posiadać aby wypełnić obowiązki raportowania.

10) Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.

 

5. Wewnętrzna procedura raportowania schematów:

1) Jakie podmioty muszą wprowadzić taką procedurę?

2) Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?

3) Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka itp.?

 

Termin

30 maj  2019 r.   (godz. 9.00 - 14.00)

Miejsce

Siedziba Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy ul. N.M.Panny 22 - wejście od ul. Biskupiej

Termin zgłoszenia

do 23 maj 2019 r.

 

Cena

 

315,00 zł

od osoby

*290,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2019 r.)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe i bufet kawowy, zaświadczenie.

 

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych