Placówka  Kształcenia  Biznesowego

zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia

Odwrotne obciążenie w podatku VAT - niekończący się problem podatników


 

Program szkolenia

   I. Sytuacje w których występuje „odwrotne obciążenie":

1. Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów:

a. definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (dalej: WNT):

-kiedy dochodzi do WNT?

-czy każdy zakup towarów od podatnika unijnego to WNT?

-czy zakup od osoby fizycznej z UE to WNT?

-czy przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE to WNT?

-czy przemieszczenie towaru importowanego w innym kraju UE to WNT?

-nabycie w ramach sprzedaży wysyłkowej towaru od podmiotów z siedzibą w UE z    polskim NIP, statusem podatnika VAT czynnego i polską stawką podatku VAT - czy to zakup krajowy czy WNT? - pułapki w rozliczeniu podatku VAT

-przemieszczenia towarów, które nie stanowią WNT - wyjątki,

-zakończenie transportu przy WNT w kraju innym niż Polska - dotkliwe konsekwencje podatkowe,

b. obowiązek podatkowy przy WNT:

-moment powstania obowiązku podatkowego a faktyczny moment dostawy towarów,

-faktura zaliczkowa a moment powstania obowiązku podatkowego przy WNT,

c. podstawa opodatkowania przy WNT:

-jakie elementy, oprócz ceny nabycia, wchodzą do podstawy opodatkowania przy WNT?

-kiedy koszty transportu, opakowania itp. stanowią podstawę opodatkowania WNT?

-korekty WNT na podstawie faktur korygujących oraz w przypadku braku faktur korygujących od kontrahentów unijnych,

-kurs walutowy dla przeliczenia podstawy opodatkowania WNT.

d. WNT a obowiązek rejestracji do VAT-UE:

-czy brak rejestracji do VAT-UE zwalnia z obowiązku wykazania WNT?

-zaliczka na WNT - czy powstaje obowiązek podatkowy?

-WNT a podatnicy zwolnieni - kiedy podatnik zwolniony musi wykazać WNT i zarejestrować się do VAT-UE?

-wykazywanie WNT w JPK_VAT - jak organy podatkowe weryfikują JPK_VAT z informacją VAT-UE?

-czy podatnik VAT zwolniony musi złożyć JPK_VAT w związku z wykazaniem WNT?

 

2. Nabycie usług od podatników zagranicznych - import usług

a. miejsce opodatkowania usług w obrocie międzynarodowym:

-ogólna zasada z art. 28b - miejsce siedziby lub miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej jako miejsce opodatkowania świadczenia usługi,

-fizyczne miejsce świadczenia usługi a miejsce opodatkowania usługi -  czy ma znaczenie?

-nabycie usługi związanej z nieruchomością a miejsce i sposób opodatkowania - kiedy dochodzi do „odwrotnego obciążenia" w Polsce?

-usługi transportu towarów a „odwrotne obciążenie",

-usługi transportu osób a „odwrotne obciążenie",

-kiedy nabycie towaru jest importem usługi - szczególne przypadki?

-inne usługi dla których miejsce opodatkowania jest inne niż wynikające z art. 28b - kiedy dochodzi  do „odwrotnego obciążenia" w Polsce?

b. podatkowy status usługobiorcy a konieczność rozpoznania „odwrotnego obciążenia":

-pojęcie podatnika dla celów określenia miejsca świadczenia usług - kluczowe dla określenia obowiązku importu usług,

-kiedy usługobiorca wykazuje „odwrotne obciążenie"?

-czy podatnicy zwolnieni muszą wykazywać „odwrotne obciążenie" przy nabyciu usług od podmiotów zagranicznych?

-zakup usługi pod podatnika zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny - czy wykazać „odwrotne obciążenie"?

-czy kupując usługi od podmiotów zagranicznych należy się rejestrować do VAT-UE?

c. obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania przy nabyciu usług na zasadach „odwrotnego obciążenia":

-kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy imporcie usług?

-zaliczka na usługę świadczoną przez kontrahenta zagranicznego a „odwrotne obciążenie"

-brak faktury a konieczność rozpoznania „odwrotnego obciążenia" - moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania,

-kurs walutowy dla przeliczenia podstawy opodatkowania importu usług,

-podstawa opodatkowania przy nabyciu towarów będących jednocześnie importem usług?

-czy wykazywać import usług w przypadku posiadania faktur od kontrahentów zagranicznych gdy wartość usługo została wliczona do wartości towaru przy imporcie lub WNT?

-jak wykazać import usług w deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 lub VAT-9M.

-wykazywanie importu usług w JPK_VAT,

-czy podatnik VAT zwolniony musi złożyć JPK_VAT w związku z wykazaniem importu usług?

-korekty podstawy opodatkowania przy imporcie usług na podstawie faktur korygujących oraz w przypadku braku faktur korygujących od kontrahentów zagranicznych.

3. Nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych

a. kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego?

-dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego,

-nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski,

-nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych,

-nabycie towarów w ramach  sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, a obowiązek rozpoznania „odwrotnego obciążenia",

-czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia" przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski?

-nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny - kto rozpoznaje podatek?

b. „odwrotne obciążenie" przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego - obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

-zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia",

-podstawa opodatkowania a świadczenia dodatkowe przy dostawie towarów (transport, opakowania, opłaty itp.),

-podstawa opodatkowania a świadczenia dodatkowe przy dostawie towarów (np. transport i inne usługi) gdy nabywca towarów posiada odrębne faktury na zakup tych usług?,

-kurs walutowy przy ustaleniu podstawy opodatkowania,

-jak wykazać nabycie towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium kraju w deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 lub VAT-9M oraz w JPK_VAT?,

-czy podatnik VAT zwolniony musi złożyć JPK_VAT w związku z wykazaniem „odwrotnego obciążenia" przy nabyciu towaru na terytorium kraju od zagranicznego kontrahenta?

-korekty podstawy opodatkowania na podstawie faktur korygujących oraz w przypadku braku faktur korygujących od kontrahentów zagranicznych.

4. Nabycie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT,

a. kiedy dochodzi do „odwrotnego obciążenia" przy nabyciu towarów z załącznika 11?

-nabycie towarów z załącznika nr 11 od podatnika zwolnionego lub od kontrahenta zagranicznego - czy dochodzi do odwrotnego obciążenia?

-czy podatnik VAT zwolniony ma obowiązek wykazać „odwrotne obciążenie" przy nabyciu towarów załącznika 11?

-nabycie elektroniki - jak rozumieć limit łącznej wartości towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji 20 000 zł?

b. „odwrotne obciążenie" przy nabyciu towarów z załącznika 11 - obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

-moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu towarów z załącznika nr 11,

-nabycie towarów z załącznika nr 11 rozliczającego się metodą kasową a obowiązek podatkowy przy „odwrotnym obciążeniu",

-zaliczka na dostawę towarów z załącznika nr 11 a obowiązek podatkowy?

-podstawa opodatkowania a świadczenia dodatkowe przy dostawie towarów z załącznika 11 (np. transport i inne usługi) - błędy popełniane przez wystawców faktur - konsekwencje po stronie nabywcy - jak uniknąć błędów?,

-korekty podstawy opodatkowania związane z nabyciem towarów z załącznika 11 - wstecz czy na bieżąco?

5. Nabycie usług budowlanych od „podwykonawcy" - złącznik nr 14

a. kiedy dochodzi do „odwrotnego obciążenia" przy nabyciu usług z załącznika 14?

b. czy obowiązek dotyczy podatników VAT zwolnionych?

c. kto odpowiada za klasyfikację PKWiU usługi w celu klasyfikacji do załącznika nr 14 - dostawca czy nabywca?

d. problemy z definicją podwykonawcy dla celów rozpoznania „odwrotnego obciążenia" - brak definicji ustawowej - wyjaśnienia Ministra Finansów rozbieżne z wyrokami sądów,

c. „odwrotne obciążenie" przy nabyciu usług z załącznika 14 - obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania:

-moment powstania obowiązku podatkowego przy nabyciu usług z załącznika nr 14,

-nabycie usług z załącznika nr 14 rozliczającego się metodą kasową a obowiązek podatkowy przy „odwrotnym obciążeniu",

-zaliczka na usługi z załącznika nr 14 a obowiązek podatkowy?

-podstawa opodatkowania a świadczenia złożone przy dostawie usług z załącznika 14 - błędy popełniane przez wystawców faktur - konsekwencje po stronie nabywcy - jak uniknąć błędów?,

-korekty podstawy opodatkowania związane z nabyciem towarów z załącznika 11 - wstecz czy na bieżąco?

 

II. Modyfikacja od 2017 r. prawa do odliczenia podatku VAT dla transakcji WNT, importu usług oraz krajowego odwróconego obciążenia VAT.

1. Moment odliczenia podatku w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem"

a. warunki i zasady odliczenia podatku w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem"

-podatek VAT zawarty w fakturach dotyczących transakcji objętych „odwrotnym obciążeniem" a prawo do odliczenia - błędy popełniane przez wystawców - skutki dla nabywców,

-prawidłowe dokumentowanie „odwrotnego obciążenia",

b. moment odliczenia podatku naliczonego w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem",

c. dokumenty uprawniające do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach objętych „odwrotnym obciążeniem" - czy konieczna jest faktura?

2. Kontrowersyjne zasady karania podatników (nabywców) za nieprawidłowe wykazanie transakcji objętych „odwrotnym obciążeniem" w ciągu 3 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego - pierwsze orzeczenia sądów.

 

 

Termin

18 grudnia 2018 r.   (godz. 9.00 - 14.00)

Miejsce

Siedziba Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy ul. N.M.Panny 22 - wejście od ul. Biskupiej

Termin zgłoszenia

do 7 grudnia 2018 r.

 

Cena

 

315,00 zł

od osoby

*290,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2018 r.)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe i bufet kawowy, zaświadczenie.

 

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych