Placówka  Kształcenia  Biznesowego

zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia

                 PODATEK VAT w 2019 r.

Wykładowca

SABINA MOCZKO - WDOWCZYK - doradca podatkowy, Tax Advisors Group Sp. z o.o.

Program szkolenia

Zmiany w zakresie VAT

1.    Biała lista podatników - od 1.09.2019 r.

a)        uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych - możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)

b)        obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu - zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US

c)        odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US

2.    Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

a)      nowy załącznik do ustawy o VAT, obejmujący towary i usługi podlegające obowiązkowemu split payment

b)      nowe elementy faktury

c)      sankcje za niestosowanie split payment

 

3.    Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych - od 1.01.2020 r.

A)    Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

a)      możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE

b)      wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE - jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?

B)    Zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego (call-off stock) na terytorium UE:

a)    nowe przepisy procedury magazynu typu call-off stoc a dotychczasowe polskie przepisy o magazynie konsygnacyjnym - czy coś się zmieni?

b)    b) warunki stosowania procedura magazynu typu call-off stoc,

c)    jakich towarów może dotyczyć procedura magazynu typu call-off stoc,

d)   moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku procedury magazynu typu call-off stoc,

e)    zniszczenie, zmiana przeznaczenia, zmiany nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów a procedura magazynu typu call-off stoc,

f)     jak długo mogą być przechowywane towary w procedurze magazynu typu call-off stoc,

g)    skutki przemieszczenia towarów do innego państwa niż kraj pochodzenia.

C)    Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE - która dostawa jest ruchoma?

 

 

4.    NIP na paragonie a faktura

 

a)        cel i istota zmian,

b)        sankcje za niestosowanie przepisów

 

5.    Likwidacja deklaracji VAT-7 / VAT-7K i nowy JPK_VAT

 

6.    Pozostałe zmiany 2019 - podsumowanie

a.       Nowe zasady opodatkowania bonów

 1. Sprzedaż usług elektronicznych
 2. Ulga na złe długi
 3. Zmiany w regulacjach dt. braku rejestracji i wykreślenia z rejestru
 4. Zwroty VAT
 5. Rozporządzenie dt. zwolnień w prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 6. Centralne repozytorium kas
 7. Bezwzględny obowiązek ujęcia w ewidencji VAT wystawionych faktur - w tym wystawionych na rzecz podatników faktur dotyczących obrotu dokumentowanego paragonami fiskalnymi

 

Aktualne zagadnienia praktyczne

 1. Podzielona płatność, doświadczenia praktyczne
 2. Obowiązek podatkowy - doświadczenia praktyczne
 3. Faktury korygujące - sposób ujęcia korekt in plus i in minus, korekty obrotu objętego odwrotnym obciążeniem
 4. Transakcje realizowane z podmiotami niezarejestrowanymi bądź wykreślonymi - skutki w VAT
 5. Korekta VAT związana z rozliczeniem WNT/importu usług/odwrotnego obciążenia
 6. Transakcje międzynarodowe - wybrane zagadnienia
 7. Nieodpłatne świadczenia - skutki w VAT, świadczenia na rzecz kontrahentów, pracowników, inne

h.      Przegląd aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych i interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej

Termin

27 wrzesień 2019 r.   (godz. 9.00 - 14.00)

Miejsce

O miejscu spotkania poinformujemy w późniejszym terminie osoby zainteresowane

Termin zgłoszenia

do 20 września 2019 r.

 

Cena

 

330,00 zł

od osoby

*300,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2019 r.)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe i bufet kawowy, zaświadczenie.

 

 

Polecamy

 • kolejkowo
 • e-Składka
 • PWSZ
 • Facebook
 • www.not.legnica.pl
  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych