PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
(zakładanie, zasady prowadzenia, zamknięcie księgi i roku podatkowego)
30 godz. dydaktycznych

CEL KURSU

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi zasadami prowadzenia uproszczonej księgowości w postaci Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Program kursu skierowany jest w szczególności do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - mikro i mali przedsiębiorcy, a także do pracowników biur rachunkowych.

TEMATYKA KURSU OBEJMUJE:

 1. Wprowadzenie do tematu

 2. Omówienie formularza Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

 3. Praktyczne prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

 4. Podatek VAT

 5. Zamykanie roku podatkowego i rozliczenie roczne z US

 6. Obsługa programu komputerowego

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Zajęcia na kursie mogą być realizowane w systemie:

- sobotnim po 6 - 8 godzin dydaktycznych, lub

- popołudniami w dni robocze.

Istnieje możliwość realizacji zajęć według harmonogramu dostosowanego do dyspozycyjności i preferencji uczestników i wykładowców.

Każdy uczestnik po uzyskaniu zaliczenia otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu.

Cena KURSU (BRUTTO)

 • 590,00Cena na rok szkolny 2019/2020!

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe oraz ciepłe napoje (kawa, herbata).

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie na adres: biuro@legnica.skwp.pl lub faksem na nr 76 - 862 13 65

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 - 862 13 65.

Serdecznie zapraszamy !!!

Polecamy

 • kolejkowo
 • e-Składka
 • PWSZ
 • Facebook
 • www.not.legnica.pl
  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych