Placówka  Kształcenia  Biznesowego

zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia

Prawo pracy w 2019 roku

Wykładowca

JOANNA KUPCZAK - wieloletni wykładowca, ekspert z zakresu prawa pracy

Program szkolenia

I.Prowadzenie akt osobowych w praktyce

Ø  wprowadzenie do akt osobowych - omówienie istoty danych osobowych pracowników,

Ø  prowadzenie dokumentacji personalnej w formie elektronicznej - zmiany od stycznia

Ø   2019 nowe zasady przechowywania akt osobowych skrócenie okresu przechowywania dokumentów,

Ø   nowy podział teczki na części, sporządzanie wykazów dokumentacji, -dokumenty przechowywane w części D akt osobowych -omówienie ostatnich zmian dotyczących obowiązków

Ø  dotyczących  tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

II .Dokumenty związane z zatrudnieniem

Ø  obowiązki informacyjne względem kandydata na pracownika w kontekście rozporządzenia RODO

III.Dokumentacja badań i zaświadczeń pracowniczych 

IV.Dokumentacja kar porządkowych

 VI.Dokumentacja związana z ustaniem oraz przekształceniem stosunku pracy

VII.Dokumentacja w zakresie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy  VIII.Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa 

Ø  zmiany w prowadzeniu dokumentacji w kontekście RODO,

Ø   najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych,

Ø   zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników,

Ø   dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności,

Ø   stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych,

Ø   referencje i zdjęcia pracowników.

 

Termin

12 luty 2019 r.   (godz. 9.00 - 14.00)

Miejsce

Siedziba Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy ul. N.M.Panny 22 - wejście od ul. Biskupiej

Termin zgłoszenia

do 5 lutego 2019 r.

 

Cena

 

315,00 zł

od osoby

*290,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2019 r.)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe i bufet kawowy, zaświadczenie.

 

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych