Placówka  Kształcenia  Biznesowego

zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia

Rewolucyjne zmiany w podatku CIT i PIT na rok 2019 oraz inne wybrane zagadnienia

Wykładowca

ALEKSANDER  GNIŁKA  - doradca podatkowy prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy" w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace" na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

Program szkolenia

 

A.Rewolucyjne zmiany CIT 2019 r. m.in.:

1.Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej

2.Rewolucyjne zmiany w podatkowym rozliczaniu leasingu - istotność przepisu przejściowego

3.Nowa stawka CIT w wysokości 9% - dla kogo?

4.Preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (Innovation Box)

5.Fundamentalne zmiany na gruncie cen transferowych (uproszczenia i wyłączenia)

6.Podatek u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2019 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych)

7.Finansowanie wewnętrzne podatnika CIT, a koszty podatkowe

8.Wierzytelności w przychodach i kosztach podatkowych - nabywanie i obrót od 2019 r.

9.Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - opodatkowanie

10.Kryptowaluty (bitcoin i inne) - opodatkowanie od 2019 r.

11.Tzw. "exit tax"- podatek od zmiany rezydencji lub przeniesienia siedziby spółki

12.Wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego (sankcje)

13.Możliwość szybszego rozliczenia straty podatkowej

14.Podatek od nieruchomości komercyjnych na nowych zasadach

 

B.Rewolucyjne zmiany w PIT od 2019 r. m.in.:

1.Rewolucyjne zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej

2.Istotne zmiany w opodatkowaniu leasingu - ryzyka i szansa (znaczenie przepisu przejściowego)

3.Fundamentalne zmiany na gruncie cen transferowych (uproszczenia i wyłączenia w sporządzaniu dokumentacji podatkowych)

4.Podatek u źródła - kluczowe regulacje od 2019 r.

5.Kopie i skany certyfikatów rezydencji podatkowej

6.Wierzytelności - nabywanie i obrót od 2019 r.

 

7.Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy - opodatkowanie

8.Kryptowaluty (bitcoin i inne) - opodatkowanie od 2019 r.

9.Tzw. "exit tax"- podatek od zmiany rezydencji lub przeniesienia siedziby spółki

10.Możliwość szybszego rozliczenia straty podatkowej

11.Danina solidarnościowa

 

C.Inne wybrane zagadnienia związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych min:

1.Nowe źródło przychodów w podatków CIT

2.Ograniczanie kosztów finansowania dłużnego

3.Ograniczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych

4.Zwiększona wartość wydatków na zakup środków trwałych, które mogą zostać zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych

5.Zwolnienie z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

6.Zmiany w katalogu zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych od 2018

7.Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na rzecz cudzoziemców

8.Inne wybrane zagadnienia

9.Pytania od uczestników

 

Termin

26 lutego  2019 r.   (godz. 9.00 - 14.00)

Miejsce

Siedziba Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy ul. N.M.Panny 22 - wejście od ul. Biskupiej

Termin zgłoszenia

do 19 lutego 2019 r.

 

Cena

 

315,00 zł

od osoby

*290,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2019 r.)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe i bufet kawowy, zaświadczenie.

 

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych