Placówka  Kształcenia  Biznesowego

zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia

Rozliczanie kosztów używania samochodów w podatku dochodowym

od 2019 r. oraz zmiany w podatku VAT planowane na 2019 r.

Wykładowca

Michał Krawczyk - prowadzi działalność gospodarczą w zakresie podatków i szkoleń podatkowych. Były pracownik Kancelarii Podatkowej TAXA GROUP (Tax Advisors Group Sp. z o.o.) oraz organów podatkowych, trener, coach, od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia,  głównie w zakresie podatku VAT, CIT oraz procedury kontroli podatkowej. Autor i współautor prasowych i książkowych publikacji podatkowych.

Program szkolenia

I. Używanie samochodów w firmie - nowe zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów od 2019 r. a odliczenie podatku VAT

a) czy nowe ograniczenia kosztów będą dotyczyć wszystkich samochodów używanych w firmie?

b) czy w związku ze usunięciem „kilometrówki" z przepisów o podatku dochodowym będzie można zaliczyć do kosztów 100% wydatków na używanie samochodu?

c) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu na podstawie ustawy o VAT w kontekście możliwości zaliczenia 100% wydatków na używanie samochodu do kosztów uzyskania przychodów,

d) wydatki związane z użytkowaniem samochodów firmowych, od których można odliczyć 100% podatku naliczonego pomimo generalnego odliczenia 50% VAT od tych samochodów - czy można je będzie również zaliczyć w 100% do kosztów uzyskania przychodów,

e) czy nieodliczone 50% VAT będzie mogło być w dalszym ciągu kosztem uzyskania przychodów?

f) jakie będą nowe zasady amortyzowania samochodów od 2019 r.?

g) czy pomimo zmian w przepisach, samochody dotychczas znajdujące się w środkach trwałych będą amortyzowane po staremu?

h) jakie będą od 2019 r. odrębnie zasady rozliczania kosztów użytkowania samochodów prywatnych na potrzeby działalności oraz tych będących środkami trwałymi i użytkowanych na podstawie umów leasingu, najmu i innych umów o podobnym charakterze?

i) jakie będzie ograniczenie zaliczenia do kosztów czynszu leasingowego lub czynszu najmu samochodu?

j) czy te same ograniczenia kosztów, które od 2019 r. będą dotyczyć czynszu najmu lub leasingu samochodu będą dotyczyć również innych opłat wynikających z umów leasingu lub najmu (rata odsetkowa, opłaty administracyjne, serwisowe itp.)?

k) przepisy przejściowe dotyczące leasingu samochodów - czy będzie można dotychczas zawarte umowy leasingu rozliczać na dotychczasowych zasadach?

l) czy trzeba będzie zgłaszać w urzędzie skarbowym umowy leasingu zawarte do końca 2018 r.?

m) przepisy przejściowe dotyczące leasingu samochodów - jakie auta opłaca się wziąć w leasing do końca 2018 r.?

n) czy zmiana lub przedłużenie po 1 stycznia 2019 r. umowy leasingu zawartej do końca 2018 r. będzie mieć negatywne skutki na rozliczenie kosztów?

o) jakie będą nowe zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek OC i AC oraz innych ubezpieczeń samochodów używanych w firmie.

II. Podatek VAT - zagadnienia praktyczne:

1. Wpływ podzielonej płatności na rozliczenie podatku VAT

a) zapłata podzieloną płatnością a konsekwencje w rozliczeniu podatku naliczonego,

b) zapłata podzieloną płatnością a ulga na złe długi,

c) zapłata podzieloną płatnością a zakup od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową

d) zapłata zaliczki podzieloną płatnością a konsekwencje VAT,

e) czy w umowach cywilnoprawnych oraz na fakturach można zastrzec zapłatę wyłącznie zwykłym przelewem, z pominięciem podzielonej płatności?

f) podzielona płatność a nowe zasady zwrotu podatku VAT.

III. Problematyczne zagadnienia kas fiskalnych oraz obowiązku podatkowego

1. Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2019 r.

a) w jakich sytuacjach nie będzie można wystawić i uzyskać faktury do paragonu?

b) czy nowe restrykcje będą dotyczyć wszystkich faktur wystawianych do paragonów?

c) czy nowe zasady wystawiania faktur będą również dotyczyć faktur wystawianych do paragonów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

d) brak możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy a fiskalizacja i obowiązek wystawienia faktury od stycznia 2019 r.,

e) sankcje za niedozwolone wstawienie faktury do paragonu od 1 stycznia 2019 r.

f) sankcje od 1 stycznia 2019 r. za odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej do paragonu w sposób niedozwolony.

2. Kasy „on line" od 2019 r.

a) którzy podatnicy i w jakich terminach muszą wprowadzić kasy „on-line"?

b) czy można przedłużyć termin wprowadzenia kas „on-line"?

c) trwałe lub czasowe problemy z dostępem do Internetu a korzystanie z kas „on-line"

d) do kiedy można używać dotychczas posiadane kasy fiskalne?

e) czy po uchwaleniu przepisów będzie można wymieniać moduły fiskalne w dotychczas posiadanych kasach fiskalnych?

f) czy po uchwaleniu przepisów będzie można kupić wyłącznie kasy „on-line"?

g) zakup kasy „on line" a ponowna ulga na nabycie kasy rejestrującej.

3. Projektowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z fiskalizacji:

a) jaka sprzedaż towarów i usług nie będzie już zwolniona z fiskalizacji od 2019 r.?

b) nowe kategorie czynności objęte bezwzględnym obowiązkiem fiskalizacji,

c) nowe warunki zastosowania niektórych dotychczasowych zwolnień z fiskalizacji.

4. Faktury do paragonów oraz obowiązek podatkowy przy fiskalizacji:

a) data fiskalizacji a data powstania obowiązku podatkowego - czy to zawsze to samo?

b) brak zwrotu paragonu przez klienta a obowiązek wystawienia faktury do paragonu,

c) czy można wystawić jedną fakturę do kilku paragonów dla tego samego nabywcy?

d) faktury do paragonów w JPK_VAT

5. Pozostałe planowane zmiany w zakresie podatku VAT:

a) pierwsze zasiedlenie budynków i budowli.

b) zasady uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku VAT.

c) możliwość wystawiania elektronicznych faktur RR.

d) nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych.

e) nowe zasady wykreślania z rejestru podatników VAT czynnych i przywracania statusu podatnika VAT czynnego od 2019 r.

f) w jakich sytuacjach można odliczyć VAT przy zakupie od podatnika VAT „nieczynnego"?

g) Centralny Rejestr Podatników VAT czynnych - projekt ustawy po zmianach - wpływ na rozliczenie PIT i CIT,

h) skrócenie okresu na dokonanie „ulgi na złe długi",

i) planowane nowe zasady dotyczące stawek VAT 2019.

 

Termin

19  grudzień 2018 r.   (godz. 9.00 - 14.00)

Miejsce

Siedziba Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy ul. N.M.Panny 22 - wejście od ul. Biskupiej

Termin zgłoszenia

do 11 grudnia 2018 r.

 

Cena

 

315,00 zł

od osoby

*290,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2018 r.)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe i bufet kawowy, zaświadczenie.

 

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych