Placówka  Kształcenia  Biznesowego

zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia

Rozliczanie podróży służbowych

w świetle „zmian samochodowych" w 2019 r.

 

Wykładowca

LECH JANICKI  - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 12 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Program szkolenia

1.Rewolucja samochodowa w CIT i PIT i jej wpływ na rozliczanie podróży służbowych w 2019 r;

 • 100, 75 lub 20 % kosztów eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodów - problemy praktyczne.
 • „Limit proporcyjny 150 tys. zł" przy wynajmie samochodów w delegacji.
 • Podróż służbowa odbywana samochodem pracownika - skutki w CIT i PIT
 • Wynajem samochodu w polskiej wypożyczalni - skutki podatkowe
 • Wynajem samochodu w podróży zagranicznej - skutki podatkowe, w tym rozliczenie podatku u źródła (WHT) do 7 dnia następnego miesiąca. Spółka jako płatnik „podatku u źródła" od usług nabywanych za granicą podczas podróży służbowych (obowiązki informacyjne m.in. IFT-2R, CIT-10Z oraz optymalizacja kosztów związanych znabywaniem powyższych usług
 • Podróże przedsiębiorcy w 2019 r. - koszty używania samochodu w praktyce.
 • Wydatki związane z przejazdem autostradami, drogami płatnymi oraz parkingiem

 

2.Czy w 2019 r. ma jakiekolwiek znaczenie dla rozliczeń podatkowych okoliczność , że pracownik jest w podróży służbowej, jest oddelegowany bądź nie jest ani w podróży służbowej ani nie jest oddelegowany lecz odbywa podróż w interesie swojego pracodawcy?

3.Rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników i jego stosowanie w latach 2015 - 2019 r. przez sądy i organy podatkowe w kontekście podróży służbowych.

4.Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku; wątpliwości, zagadnienia praktyczne i ich wpływ na rozliczanie podróży służbowych.

5.Nieudokumentowane wydatki a zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej (m. in. zagadnienie wręczania napiwków podczas zagranicznych podróży służbowych).

6.Tzw. „pobyt prywatny" pracownika w trakcie podróży służbowej i jego skutki.

7.Inne wydatki dodatkowe niezbędne do realizacji zadania służbowego (studium przypadków).

8.Zasady określania diet w przypadku podróży zagranicznej do kilku państw docelowych.

9.Wyżywienie w ramach usługi hotelowej.

10.Ograniczania wartości noclegu w podróży krajowej i zagranicznej.

11.Przedstawiciele handlowi - zasady opodatkowania świadczeń z tytułu podróży w świetle wyroku TK i najnowszego korzystnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

12.Zasady ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych.

13.Określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa.

14.Zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków.

15.Wydatki reprezentacyjne i reklamowe poniesione przez pracownika w trakcie podróży służbowej (obiady z kontrahentami, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.).

16.Sfinansowanie ubezpieczeń, wiz bądź szczepień pracowników wyjeżdżających poza granice RP - skutki podatkowe na gruncie ustaw o PDOP i PDOF.

17.„Delegacje" pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, menedżerów, właścicieli firm, członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych.

18.Podróż służbowa a podnoszenie kwalifikacji zawodowych (kwestia skierowania bądź umowy o podnoszenie kwalifikacji).

19.Pracownicy oddelegowani poza stałe miejsce pracy - zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

20.Zaliczki na podróże służbowe w różnych walutach, rozliczenie zaliczek przez pracowników.

21.Rola wewnętrznego regulaminu rozliczania podróży służbowych i jego dostosowanie do potrzeb Spółki.

 

 

 

Termin

14 maja 2019 r.   (godz. 9.00 - 14.00)

Miejsce

Siedziba Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy ul. N.M.Panny 22 - wejście od ul. Biskupiej

Termin zgłoszenia

do 7 maja 2019 r.

 

Cena

 

315,00 zł

od osoby

*290,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2019 r.)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe i bufet kawowy, zaświadczenie.

 

Polecamy

 • kolejkowo
 • e-Składka
 • PWSZ
 • Facebook
 • www.not.legnica.pl
  • Serwis informacyjny dla członków
  • Świat Księgowych