Pakiet Podatkowy 2019:

Najistotniejsze zmiany, pierwsze doświadczenia, zagadnienia problematyczne dotyczące podatków CIT, PIT oraz VAT w 2019 r.

 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w  konferencji omawiającej zagadnienia związane z prawem podatkowym w 2019 roku.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do służb finansowo-księgowych, kadry kierowniczej, służb administracyjnych oraz specjalistów z zakresu podatku dochodowego CIT/ PIT oraz podatku VAT.

Miejsce

 

 

Szklarska Poręba

24 - 26 kwietnia 2019 r.

Hotel Pod Szrenicą

 

 

Szklarska Poręba, ul. Broniewskiego 17

hotelpodszrenica.pl

Zapewniamy Państwu zakwaterowanie w przyjaznym Hotelu Pod Szrenicą położonym w malowniczej okolicy w Szklarskiej Porębie.

 

Tematyka

 

Wykładowcy

CIT, PIT - najistotniejsze zmiany, pierwsze doświadczenia, zagadnienia problematyczne

prowadzący: Aleksander Gniłka

- doradca podatkowy prowadzący kancelarię doradztwa podatkowego, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Infor, Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, SKwP, PTE, KIP.

VAT - najistotniejsze zmiany, pierwsze doświadczenia, zagadnienia problematyczne

prowadzący: Anna Michalak

- doradca podatkowy, specjalista z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego. Jej praktyka obejmuje również obsługę podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych, lokalnych, VAT, a także w kwestiach celnych. Zdobywała doświadczenie w wielu międzynarodowych firmach doradczych oraz w polskich i niemieckich grupach kapitałowych.

Szczegółowy

program

CIT, PIT - najistotniejsze zmiany, pierwsze doświadczenia, zagadnienia problematyczne

 

A. Rewolucyjne zmiany CIT 2019r. oraz pierwsze doświadczenia dotyczące m.in.:.

1. Rewolucyjnych zasady rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej

2. Rewolucyjnych zmian w podatkowym rozliczaniu leasingu - istotność przepisu przejściowego

3. Zmian na gruncie cen transferowych (uproszczenia i wyłączenia)

4. Podatku u źródła - kluczowe nowe regulacje od 2019 r. (m.in. nowa rola płatnika, odpowiedzialność płatnika, kopie certyfikatów rezydencji podatkowych)

5. Finansowania wewnętrznego podatnika CIT, a koszty podatkowe

6. Wierzytelności w przychodach i kosztach podatkowych - nabywanie i obrót od 2019 r.

7. Podatku od nieruchomości komercyjnych na nowych zasadach

8. Objaśnienia MF oraz zapowiedz oficjalnych objaśnień dotyczących zmienionych przepisów CIT

B. Rewolucyjne zmiany w PIT od 2019r oraz pierwsze doświadczenia dotyczące m.in.:

1. Rewolucyjnych zasad rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej

2. Istotnych zmian w opodatkowaniu leasingu - ryzyka i szansa (znaczenie przepisu przejściowego)

3. Fundamentalnych zmian na gruncie cen transferowych (uproszczenia i wyłączenia w sporządzaniu dokumentacji podatkowych)

4. Podatku u źródła - kluczowe regulacje od 2019 r.

5. Kopii i skanów certyfikatów rezydencji podatkowej

6. Możliwości szybszego rozliczenia starty podatkowej

7. Daniny solidarnościowej

8. Objaśnienia MF oraz zapowiedz oficjalnych objaśnień dotyczących zmienionych przepisów PIT

C.Inne wybrane zagadnienia dotyczące podatków dochodowych (najczęściej występujące problemy podatkowe)

1. Dwa źródła przychodów w podatków CIT

2. Ograniczanie kosztów finansowania dłużnego

3. Ograniczenie kosztów poniesionych na nabycie usług i wartości niematerialnych

4. Straty z tytułu zbycia wierzytelności. Odpisy aktualizujące i umorzenie wierzytelności.

5. Zmiany związane z opodatkowaniem aportów

6. Przychody (różne momenty powstawania przychodów podatkowych) i koszty uzyskania przychodu (koszty uzyskania przychodów i koszty nie będące kosztem uzyskania przychodów - na przykładach dotyczących poszczególnych wydatków) - na przykładach dotyczących najczęściej występujących przypadków

7. Działania marketingowe w podatku CIT - koszty reprezentacji i reklamy (spotkania z kontrahentami, prezenty dla kontrahentów, imprezy integracyjne dla kontrahentów)

8. Podwyższenie limitów zwolnień podatkowych (m.in. zapomogi, świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),

9. Koszty „autorskie",

10. Zmiany dotyczące amortyzacji środków trwały i wnip otrzymanych w wyniku spadkobrania lub darowizny, w tym zmiany wprowadzone w trakcie 2018r.

11. Przychody ze stosunku pracy.

12. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

13. Podróże służbowe,

14. Świadczenia wypłacane nierezydentom podatkowym

15. Najnowsze interpretacje i orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

16. Pytania uczestników.

 

VAT - najistotniejsze zmiany, pierwsze doświadczenia, zagadnienia problematyczne

 Rozliczenie podatkowe bonów

a. bony jednego przeznaczenia (SPV) a bony różnego przeznaczenia (MPV),

b. emisja bonu, transfer bonu, faktyczne wykonanie świadczenia - zasady rozliczania na gruncie VAT,

c. świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów, klientów i pracowników, których przedmiotem są bony,

d. obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.

2. Modyfikacja od 1 stycznia 2019 r. zasad stosowania ulgi na złe długi na gruncie VAT

a. skrócenie ustawowego terminu korzystania z ulgi na złe długi ze 150 do 90 dni,

b. warunki formalne korzystania z ulgi na złe długi,

c. korekta podatku naliczonego przez nabywcę,

d. regulacje przejściowe dotyczące stosowania ulgi na złe długi na przełomie 2018 i 2019 r.

3. Podzielona płatność (split payment) - plany MF na wprowadzenie obowiązkowości

a. system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,

b. zmiany dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym oraz zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT

4. Należyta staranność przy nabyciu towarów i usług - nowe rejestry podatników VAT

a. zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,

b. konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie

5. Kasy fiskalne online 2019-2023 i nowe obowiązki dotyczące paragonów fiskalnych

a. plany MF dotyczące nowych zasad wystawiania faktur do paragonów,

b. nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,

c. nowe zasady wystawiania paragonów,

d. modyfikacja zakresu zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych,

e. nowe regulacje dotyczące przeglądów technicznych kas,

f. problem ze stosowaniem kas fiskalnych pozbawionych modułu elektronicznego po 31 grudnia 2018 r.

g. jak fizycznie zlikwidować kasę fiskalną

6. Stawki VAT 2019, nowa nomenklatura

a. modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,

b. wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,

c. wiążąca Informacja Stawkowa - nowy instrument ochrony prawnej,

d. obniżenie stawki VAT na książki elektroniczne (ebooki) oraz inne zmiany dotyczące stawek VAT.

7. Faktury i faktury puste

8. Zasady uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku VAT

9. Import usług

10. Projekt ustawy „likwidującej" deklaracje VAT od 1 lipca 2019 r.:

a. co należy rozumieć przez „likwidację" deklaracji VAT?

b. zmiana struktury JPK,

c. wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,

d. wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur,

e. rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przesyłania wykazu faktur zakupowych. 

11. Terminy i warunki odliczenia podatku VAT w WNT

12. Pytania uczestników

Cena:

 

 

1.850,00 zł netto + 23 % VAT

 

za osobę

Cena obejmuje:

­  wykłady

­  materiały szkoleniowe

­  przejazd autokarem w obie strony,

­  zakwaterowanie w hotelu w pokojach 2- osobowych,

­  wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), w tym także przerwy kawowe z poczęstunkiem w trakcie szkolenia

­  zaświadczenie uczestnictwa w konferencji

Termin zgłoszenia

do 17 kwietnia 2019 r.  

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby osób zgłoszonych niż  miejsc o udziale w szkoleniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Szczegółowych informacji osobom zainteresowanym udzielają pracownicy Biura

tel. 507 029 808, 507 029 807

 

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych