Transakcje międzynarodowe a podatek VAT

NAZWA KURSU: „Transakcje międzynarodowe a  podatek VAT”

CHARAKTER: Zajęcia weekendowe

CZAS TRWANIA: 21 godzin lekcyjnych

 

PROGRAM:

1. Obrót towarowy wewnątrzwspólnotowy:

a) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) oraz  wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

- zasady generalne i ich praktyczne stosowanie

- dokumentowanie

- nietransakcyjne przemieszczenie towarów

- skład konsygnacyjny

- obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze

- korekty i rabaty

- przywóz towaru z innego kraju UE a brak obowiązku rozliczania WNT

c) Sprzedaż wysyłkowa z oraz na terytorium kraju:

- zasady generalne

- miejsce opodatkowania

- progi wartościowe

- obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze

2. Obrót towarowy pozawspólnotowy:

a) Eksport towarów:

- eksport bezpośredni a eksport pośredni

- podstawa opodatkowania oraz obowiązek podatkowy

- wymogi formalne dotyczące faktury i warunki stosowania stawki 0%

-zaliczki

- ryzyka – jak je minimalizować?

- obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze

b) Import towarów:

- pojęcie

- miejsce opodatkowania importu towarów (nowy art. 26a - doprecyzowanie przepisów po 1.04.2013 roku)

- obowiązek podatkowy

- podstawa opodatkowania i jej korygowanie

- zasady potrącania podatku naliczonego

- agencja celna jako przedstawiciel podatkowy

- powrotny wywóz towarów za granicę (np. w ramach reklamacji) a zasady korekty podatku VAT,

- import części w ramach napraw gwarancyjnych,

3. Miejsce opodatkowania dostaw towarów:

a) zasady ogólne

b) dostawy łańcuchowe (praktyka i orzecznictwo TSUE),

c) transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej

d) wpływ umownych warunków dostaw na ustalenie miejsca opodatkowania

4. Świadczenia nieopłatne a międzynarodowy obrót towarowy:

a) przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice kraju - kontrahentom z innych krajów członkowskich lub z krajów trzecich,

b) przyjmowanie nieodpłatnie towarów z poza granic kraju – od kontrahentów z innych krajów członkowskich lub z krajów trzecich.

5. Usługi w obrocie międzynarodowym ("eksport usług", import usług):

a) miejsce opodatkowania usług

- zasada ogólna

- usługi związane z nieruchomościami

- usługi transportowe

- usługi materialne związane z rzeczami ruchowymi

- usługi niematerialne (w tym wynajem środków tranportu)

b) pojęcia "siedziba działalności gospodarczej", "stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej",

c) "eksport usług" - usługi podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju:

- zasady dokumentowania

- obowiązki sprawozdawcze

d) Import usług:

- definicja

- obowiązek podatkowy

- zasady dokumentowania

- zasady potrącania podatku naliczonego

6. Podsumowanie i warsztaty praktyczne – rozwiązania przykładowych problemów, w tym również problemów wskazanych przez uczestników

 

Cena KURSU  (BRUTTO)
Cena na rok szkolny 2019/2020!

  • płatne jednorazowo: 850,00

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, egzamin oraz ciepłe napoje (kawa, herbata).

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o wypełnienie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIA/KURSY i przesłanie na adres: biuro@legnica.skwp.pl lub faksem na nr 76 - 862 13 65

W przypadku pytań prosimy o kontakt

z pracownikami biura pod nr 76 - 862 13 65.

Serdecznie zapraszamy !!!

 

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych