Placówka  Kształcenia  Biznesowego

zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia

VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym - zmiany Dyrektywy od 2020 roku

Wykładowca

Michał Gabrysiak - Współpracownik z Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Lider licznych projektów z zakresu cen transferowych obejmujących zarówno krajowe, jak i międzynarodowe grupy, o zróżnicowanej specyfice działalności oraz o różnym stopniu skomplikowania struktury. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin czy  Presscom.

Program szkolenia

 Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 

I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów od 2020 roku:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - dotychczasowe doświadczenia:

a) definicja w świetle ustawy o VAT,

- przemieszczenie towarów na rzecz kontrahenta,

- dostawa towarów wraz z montażem a WDT - „pułapki" podatkowe,

-  przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE - kiedy stanowi WDT?

b) warunki zastosowania stawki VAT 0%,

c) właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych

d) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - zmiany od 2020 roku:

a) nowe wymogi dokumentacyjne WDT w związku ze zmianą dyrektywy od roku 2020,

- dokumentowanie przy transporcie realizowanym przez dostawcę lub firmie transportowej działającej na rzecz dostawcy,

- dokumentowanie przy transporcie realizowanym przez nabywcę lub firmie transportowej działającej na rzecz nabywcy,

b) sytuacje, w których niewłaściwe wykazanie WDT w informacji VAT-UE może od roku 2020 skutkować brakiem prawa do stawki VAT 0%

3. Ujednolicenie od 2020 roku zasad raportowania transakcji towarowych i usługowych na terytorium UE:

a) jakie transakcje będą raportowane we wszystkich krajach UE,

b) jaki wpływ będą miały nowe zasady raportowania na możliwości weryfikacji rozliczeń podatników przez organy podatkowe?

 

II. Towarowe transakcje łańcuchowe:

1. Jak rozpoznać miejsce dostawy - transakcje ruchome i nieruchome:

a) transakcje ruchome - definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozliczenia transakcji łańcuchowych,

b) transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów - istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji,

2. Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:

a) miejsce opodatkowania transakcji,

b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,

c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.

3. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:

a) kiedy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna?

b) konsekwencje transakcji trójstronnych - konieczność zarejestrowania w innych krajach,

c) zastosowanie uproszczenia jako ratunek przed rejestracją w innych krajach,

d) warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,

e) konsekwencje braku zastosowania uproszczenia dla rozliczenia krajowego,

f) dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.

4. Zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w transakcjach łańcuchowych od roku 2020:

a) miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

b) rejestracja dla celów VAT kontrahenta a transakcja ruchoma wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,

c) znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych od 2020 roku

 

III. Zmiany dotyczące rozliczania dostaw do magazynów konsygnacyjnych:

1. Magazyn konsygnacyjny a rozliczenie WNT - zasady funkcjonowania magazynu konsygnacyjnego w świetle krajowych przepisów o VAT:

a) zasady zgłaszania oraz funkcjonowania magazynu konsygnacyjnego w Polsce - obowiązki zgłoszeniowe oraz przeznaczenia towaru,

b) moment powstania obowiązku podatkowego WNT w ramach magazynu konsygnacyjnego,

c) zmiana przeznaczenia towarów a obowiązek podatkowy w WNT,

d) pobranie z magazynu konsygnacyjnego a wystawienie faktury - wpływ na obowiązek podatkowy oraz kurs waluty,

e) kontrowersje przy stosowaniu kursu walutowego przy miesięcznym rozliczaniu pobrań z magazynu konsygnacyjnego.

2. Magazyn konsygnacyjny a rozliczenie WDT - Zasady dostaw wewnątrzwspólnotowych do magazynu konsygnacyjnego w innych krajach UE:

a) czy polski podatnik może posiadać magazyn konsygnacyjny w innym kraju UE?,

b) moment powstania obowiązku podatkowego WDT w ramach magazynu konsygnacyjnego,

c) zmiana przeznaczenia towarów lub powrót towarów z magazynu a obowiązek podatkowy w WDT,

d) pobranie z magazynu konsygnacyjnego przez kontrahenta a wystawienie faktury - wpływ na obowiązek podatkowy oraz kurs waluty,

e) kontrowersje przy stosowaniu kursu walutowego przy miesięcznym rozliczaniu WDT z magazynu konsygnacyjnego.

3. Ujednolicenie zasad opodatkowania dostawy z magazynów konsygnacyjnych (call-off stock) od 2020 roku na terytorium UE:

a) nowe przepisy procedury magazynu typu call-off stock a dotychczasowe polskie przepisy o magazynie konsygnacyjnym - czy coś się zmieni?

b) warunki stosowania procedura magazynu typu call-off stock,

c) jakich towarów może dotyczyć procedura magazynu typu call-off stock,

d) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku procedury magazynu typu call-off stock,

e) zniszczenie, zmiana przeznaczenia, zmiany nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów a procedura magazynu typu call-off stock,

f) jak długo mogą być przechowywane towary w procedurze magazynu typu call-off stock,

g) skutki przemieszczenia towarów do innego państwa niż kraj pochodzenia.

 

 

Termin

29 październik 2019 r.   (godz. 9.00 - 14.00)

Miejsce

Siedziba Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy ul. N.M.Panny 22 - wejście od ul. Biskupiej

Termin zgłoszenia

do 11 października 2019 r.

 

Cena

 

330,00 zł

od osoby

*300,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2019 r.)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe i bufet kawowy, zaświadczenie.

 

 

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych