Placówka  Kształcenia  Biznesowego

zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia

Zmiany w podatku VAT 2019

Wykładowca

Michał Gabrysiak - Współpracownik z Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Lider licznych projektów z zakresu cen transferowych obejmujących zarówno krajowe, jak i międzynarodowe grupy, o zróżnicowanej specyfice działalności oraz o różnym stopniu skomplikowania struktury. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin czy  Presscom.

Program szkolenia

 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKU VAT W 2019 r.

Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r.:           

  -obowiązkowa podzielona płatność a dotychczasowe odwrotne obciążenie oraz solidarna              odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług,

  -dodatkowe adnotacje na fakturach przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością,

  -limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej płatności,

  -skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności,

  -sankcje wynikające z ustawy  o VAT oraz sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności,

  -rozszerzenie tytułów podatkowych, innych niż podatek VAT, które będzie można zapłacić z Rachunku VAT,

  -rozszerzenie tytułów podatkowych, innych niż podatek VAT, w związku z którymi Urząd Skarbowy będzie mógł dokonać zajęcia Rachunku VAT,

  -inne zmiany dotyczące podzielonej płatności wprowadzone od 1 września 2019 r. przy okazji zmiany ustawy o VAT,

  -przepisy przejściowe:

*daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem,

*daty graniczne dla skutków w podatkach PIT i CIT przy braku zapłaty obowiązkową podzieloną   płatnością.

 

Rejestr podatników VAT czynnych od 1 września 2019 r. - rachunki bankowe podatników VAT zgłoszone do urzędów skarbowych a skutki podatkowe u nabywcy:

-dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT - nowy, aktualizowany raz na dobę, rejestr

podatników VAT

 -Biała Lista Rachunków Bankowych - jakie rachunki bankowe kontrahenta będą widoczne

w rejestrze?

 -zapłata za fakturę na rachunek inny niż zawarty w Rejestrze Podatników VAT a skutki

podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych,

 -jak uniknąć konsekwencji w przypadku zapłaty na rachunek bankowy nie zidentyfikowany

w bazie podatników VAT czynnych?

 

 

POZOSTAŁE WPROWADZONE I PLANOWANE ZMIANY W PODATKU VAT

W 2019 i 2020 r.

Zasady prowadzenia rejestrów dla podatku VAT planowane od kwietnia 2020 r. - JPK_VDEK, zintegrowana deklaracja VAT-7 (VAT-7K) oraz ewidencja VAT (JPK_VAT)

-nowy obowiązek składania deklaracji wraz ewidencją VAT od kwietnia 2020 r. (JPK_VDEK),

-likwidacja klasycznych deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz informacji VAT-27 i VAT-ZD,

-jakie nowe informacje będą przekazywane w JPK_VDEK?

-czy wszyscy podatnicy będą musieli jednocześnie rozpocząć składanie JPK_VDEK, czy dla

niektórych podmiotów będą przepisy przejściowe?

 -jakie będą nowe zasady ujmowania faktur do paragonów?

 -nowe obowiązki informacyjne nakładane na podmioty posiadające kasy fiskalne,

 -kiedy będzie nakładana nowa kara pieniężna za błędy w JPK_VAT?

 -nowe sankcje za złożenie nierzetelnej lub wadliwej deklaracji JPK_VDEK - w jaki sposób

ich uniknąć?

 -czy ostatecznie zostanie utworzony Centralny Rejestr Faktur?

 

Nowe zasady wystawiania faktur od stycznia 2020 r.:

-w jakich sytuacjach nie będzie można wystawić i uzyskać faktury do paragonu?

-czy nowe restrykcje będą dotyczyć wszystkich faktur wystawianych do paragonów?

-czy nowe zasady wystawiania faktur będą również dotyczyć faktur wystawianych do paragonów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

-brak możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy, a fiskalizacja i obowiązek wystawienia faktury od stycznia 2020 r.,

-sankcje za niedozwolone wstawienie faktury do paragonu od 1 stycznia 2020 r.

-czy będą jakieś sankcje od 1 stycznia 2020 r. za odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej do paragonu w sposób niedozwolony?

 

Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli od września 2019 r. - zmiana definicji istotnie wpływająca na opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz lokali - zmiana podyktowana orzeczeniem TSUE:

-zasady stosowania zwolnienia VAT przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych - kluczowe znaczenie definicji pierwszego zasiedlenia,

-znaczna wartość transakcji sprzedaży nieruchomości zabudowanych, a tym samym znaczne ryzyko podatkowe po stronie dostawcy i nabywcy,

-brak definicji pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT po wyroku TSUE - jak opodatkować sprzedaż nieruchomości zabudowanych w związku z wyrokiem TSUE?

-opodatkowanie nieruchomości zabudowanych w interpretacjach organów podatkowych po wyroku TSUE,

-zakup nieruchomości zabudowanej a zwolnienie z VAT - korzystna zmiana dla nabywców,

-modyfikacja zasad zwolnienia dla opodatkowania nieruchomości zabudowanych zakupionych bez możliwości odliczenia VAT,

-kiedy sprzedaż nieruchomości zabudowanej jest dostawą Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa niepodlegającą opodatkowaniu VAT - najnowsze wyjaśnienia podatkowe opublikowane przez Ministerstwo Finansów - Opodatkowanie lub zwolnienie przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych (budynków, budowli, lokali) po orzeczeniu TSUE.

 

Nowe zasady wykreślania z rejestru podatników VAT czynnych i przywracania statusu podatnika VAT czynnego od września 2019 r.:

-nowe zasady wykreślania podatników z rejestru VAT czynnych,

-kiedy ponowna rejestracja będzie dokonywana z urzędu, kiedy będzie wymagać złożenia wniosku, a kiedy ponownego VAT-R - znaczne zmiany w stosunku do zasad dotychczasowych,

-w jakich sytuacjach można odliczyć VAT przy zakupie od podatnika VAT „nieczynnego",

-możliwości zebrania informacji o kontrahencie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej wprowadzonych od 2018 r. - możliwości uzyskania zaświadczenia o „podatkowej uczciwości kontrahenta".

Nowe możliwości wystawiania i odliczania faktur RR od września 2019 r. Jakie ułatwienia zostaną wprowadzone przy zakupach dokonywanych od rolników ryczałtowych?

Nowe towary i usługi których dostawa i świadczenie nie daje możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT do 200 000 zł od września 2019 r.:

-jakie dostawy towarów będą powodować konieczność zapłaty VAT przy pierwszej czynności?

-które świadczenie usług będzie powodować konieczność zapłaty VAT przy pierwszej czynności?

Doprecyzowanie zasad uzyskania zwrotu VAT w 25 dni od września 2019 r.

Jakie dokumenty oraz w jakim terminie będzie trzeba złożyć, żeby uzyskać przyspieszony zwrot podatku VAT?

Możliwość obniżenia wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% od

września 2019 r. W jakich sytuacjach będzie możliwość obniżenia sankcji podatkowej z 30% do 15%?

Nowa matryca stawek VAT:

-na jakiej podstawie towary i usługi będą kwalifikowane w 2020 r.,

-PKWiU, a nomenklatura scalona - w jakich sytuacjach będą decydowały o stawce VAT?

  -wybrane towary i usługi na które zmieniają się stawki podatkowe,

-Wiążąca Informacja Stawkowa:

czym będzie?

do czego ma służyć?

na jakich zasadach można złożyć wniosek o wydanie WIS?

zasady wydania WIS.

Przypomnienie najważniejszych zmian wprowadzonych w pierwszej połowie 2019 r.:

Kasy „on line":

-którzy podatnicy i w jakich terminach muszą wprowadzić kasy „on line"?

-problemy z dostępem do Internetu a korzystanie z kas „on line",

-do kiedy można używać dotychczas posiadane kasy fiskalne?

-czy będzie można wymieniać moduły fiskalne w dotychczas posiadanych kasach fiskalnych?

-zakup kasy „on line" a ponowna ulga na nabycie kasy rejestrującej,

-nowe terminy serwisowania kas i sankcje za ich nieprzeprowadzenie,

-terminy wejścia w życie nowych regulacji.

 

Zmiana terminu korekty podatku przy uldze na złe długi:

-warunki dokonania korekty z tytułu ulgi na złe długi,

-czy krajowe transakcje objęte odwrotnym obciążeniem powodują konieczność dokonania korekty,

-zapłata podzieloną płatnością a korekta na złe długi,

-otrzymanie duplikatu faktury po upływie terminu korekty na złe długi - jak się zachować?

-zmiana terminu korekty u wierzyciela i dłużnika od 1 stycznia 2019 r.,

-konsekwencje zmiany w odniesieniu do faktur wystawionych w 2018 r.,

przepisy przejściowe.

 

Regulacje dotyczące opodatkowania bonów w 2019 r.:

-nowe rodzaje bonów,

-bony podlegające opodatkowaniu i niepodlegające opodatkowaniu VAT,

-jak odróżnić bony opodatkowane od bonów niepodlegających VAT?

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu i materiałów szkoleniowych, jeśli do momentu rozpoczęcia szkolenia pojawią się zmiany

w przepisach dotyczących omawianych zagadnień.

 

 

 

Termin

11 październik 2019 r.   (godz. 9.00 - 14.00)

Miejsce

Siedziba Oddziału Okręgowego SKwP w Legnicy ul. N.M.Panny 22 - wejście od ul. Biskupiej

Termin zgłoszenia

do 04 października 2019 r.

 

Cena

 

330,00 zł

od osoby

*300,00 zł

*od osoby (dla firm będących naszymi członkami wspierającymi, mających uregulowaną składkę za 2019 r.)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe i bufet kawowy, zaświadczenie.

 

 

Polecamy

  • kolejkowo
  • e-Składka
  • PWSZ
  • Facebook
  • www.not.legnica.pl
    • Serwis informacyjny dla członków
    • Świat Księgowych