Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.04.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
300,- zł od osoby
270,- zł Cena dla członków

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

17 kwietnia 2023 r. od godz. 09.00 do 14.00
Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

 

OPIS

Zapłacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku i oszczędzić sobie bieżącej ewidencji i obowiązków na gruncie CIT? A może dwukrotnie ujmować te same wydatki w kosztach firmy i rozwijać nowe produkty? A, co jeśli będę mógł płacić zaledwie 5 % CIT lub PIT? Te dylematy stoją przed wieloma podatnikami, którzy działają innowacyjnie. Ale wybranie tzw. Citu Estońskiego, bądź skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej lub też wnioskowanie o 5 % stawkę podatku (IP Box) wymaga od nas zadania szeregu praktycznych pytań: czy to się opłaca i jakie obowiązki muszę spełnić, by skorzystać z tych preferencji. Wybór nie jest łatwy, ale wskażemy na konkretnych przykładach, która opcja może być dla nas najlepsza i na jakie przepisy ustaw podatkowych trzeba zwrócić uwagę. Od roku 2022 do ustaw dochodowych wprowadzono także dodatkowe, bardzo preferencyjne ulgi pozwalające na odliczenie od podstawy opodatkowania licznych wydatków firmowych.

 

PROGRAM

I. CIT ESTOŃSKI 2023

1. Podatek CIT oddalony w czasie – dopiero przy wypłacie zysku?
2. Uproszczenie obowiązków ewidencyjnych
3. Kto może wybrać tę formę opodatkowania, a kto nie ma na to szansy?
4. Analiza planów rozwojowych przed ewentualną decyzją o wyborze citu estońskiego
5. Jakie warunki muszę spełnić, by nie „wypaść” z citu estońskiego?
6. Czym jest tzw. korekta wstępna CIT KW
7. Obowiązki zatrudniania przez spółkę.
8. Opodatkowanie tzw. ”ukrytych zysków” – co to takiego?
9. Zmiany w CIT estońskim w ramach Polskiego Ładu 2.0
10. Czym są wydatki nie związane z działalnością gospodarczą w CIT stońskim? (np. kwestia opodatkowania samochodów firmowych)
11. Reprezentacja, darowizny, fundacje, pożyczki dla udziałowców, nierynkowe ceny i inne ryzykowne zdarzenia gospodarcze.
12. Zaliczki na poczet dywidendy
13. Termin płatności podatku.
14. Pomniejszanie PIT-u udziałowców o 90 lub 70 % CIT-u estońskiego
15. Jakie warunki trzeba spełnić i co przygotować przed wyborem w 2023 roku citu estońskiego?

II. ULGA BADAWCZO-ROZWOJOWA w 2023 r.

1. Dla kogo adresowana jest ulga B-R i kto na niej może zyskać?
2. Istota ulgi – ten sam wydatek 2-krotnie wpływa na podstawę opodatkowania (tzw. „2-krotność kosztu w KUP”)
3. Ulga B-R w branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, IT, technologicznej, tekstylnej, okołomotoryzacyjnej, rodzinne firmy, zdrowa żywność, nowe produkty na rynku, poprawianie właściwości swoich produktów, materiały budowlane, opracowywanie prototypów i testowanie rozwiązań)
4. Jak dokumentować prace B-R?
5. Czy prace muszą się zakończyć wynikiem pozytywnym?
6. Szczegółowa analiza tzw. „kosztów kwalifikowanych” (pensje, surowce, materiały, odpisy od ST, leasing urządzeń, współpraca z uczelniami, NCBR)
7. Praktyczne uwagi dotyczące wypełnienia CIT-BR i PIT-BR
8. Najpierw BR a potem IP-Box, czy może w tym samym czasie?

III. Nowe ulgi podatkowe w PIT i CIT wprowadzone Polskim Ładem; jak je stosować, by maksymalnie zmniejszyć podstawę opodatkowania już w 2022 r.?

1. Ulga na robotyzację (zakup np. urządzeń – 150 % wydatku w kosztach)
2. Ulga na ekspansję (np. udział w targach, reklamę)
3. Ulga na odliczenie kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia produktu na rynek
4. Ulga na kulturę, sport, szkolnictwo
5. Zasady rozliczenia nowych ulg i sytuacje szczególne.

IV. Bieżące orzecznictwo

 

Szkolenie Organizowane jest wspólnie z Oddziałem Okręgowym w Bydgoszczy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000