search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Legnica
Miejsce:
ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica
Termin rozpoczęcia:
18/20/25/27 CZERWCA
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs
Tryb:
ONLINE
Opłata:
700,- zł od osoby

Kurs organizowany jest w systemie ONLINE

Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach 16.00 - 19.00 (4 spotkania).

Zajęcia są nagrywane i dostępne dla Państwa przez okres trwania kursu.

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting .

 

 

Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji kursu.

 

 

Prowadzący: Bartłomiej Chałupiński -

Licencjonowany doradca podatkowy, prawnik. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych firmach doradczych w Szczecinie oraz we Wrocławiu, a także odbywając staż w międzynarodowej kancelarii prawnej w Berlinie. W swojej praktyce zawodowej kierował wewnętrznym działem podatkowym w jednej z największych polskich firm z branży gier komputerowych. Obecnie prowadzi indywidualną praktykę podatkową, w ramach której doradza zarówno krajowym, jak i zagranicznym podmiotom z branży energetycznej, automotive, e-commerce, oraz IT głównie w zakresie podatku VAT oraz CIT ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania ulg i preferencji podatkowych w obszarze innowacji i nowych technologii. Prowadził wiele szkoleń poświęconych tematyce podatkowej organizowanych zarówno dla potrzeb wewnętrznych Klientów (dotyczące zmian podatkowych oraz szkolenia „skrojone na miarę” dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia Klienta), jak i w roli wykładowcy współpracującego z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi oraz uczelniami wyższymi.

 

 

PROGRAM KURSU:

I Dzień (18 CZERWCA w godzinach: 16.00 - 19.00)

- Podatnicy CIT
- Rok podatkowy
- Wyłączenia z zakresu podatku
- Zakres przedmiotowy podatku oraz wyłączenia
- Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
- Pojęcie „zakładu podatkowego”
- Źródła przychodów
- Strata podatkowa i zasady jej rozliczania
- Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z CIT

II Dzień (20 CZERWCA w godzinach: 16.00 - 19.00)

- Przychody podatkowe
- Nieodpłatne i częściowo odpłatne świadczenia
- Zaliczki i pozostałe przysporzenia majątkowe wyłączone z przychodów CIT
- Koszty uzyskania przychodów definicja i podział na koszty bezpośrednie i pośrednie
- Zasady ujmowania kosztów uzyskania przychodów w czasie
- Wybrane wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów (reprezentacja, odszkodowania i kary umowne)

III Dzień (25 CZERWCA w godzinach: 16.00 - 19.00)

- Wierzytelności nieściągalne, ulga na złe długi, odpisy aktualizujące należności
- Koszty finansowania dłużnego
- Amortyzacja podatkowa

IV Dzień (27 CZERWCA w godzinach: 16.00 - 19.00)

- Odliczanie darowizn
- Ulga na działalność B+R
- Ulga CSR
- Ulga na robotyzację
- Stawki podatku
- Zaliczki na podatek
- Zeznanie roczne

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu szkolenia zostanie wysłana drogą mailową.

Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000