search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
ODWOŁANE
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków

Szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

 

Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia. Osoby chcące skorzystać z rabatu dla członów SKwP powinny umieścić taką adnotację w informacjach dodatkowych.

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

 

Wykładowca: Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych.

 

 

Program szkolenia:
1. Prawne regulacje podróży służbowych.
2. Definicja podróży służbowej wynikająca z KP oraz innych przepisów szczególnych (kierowcy).
3. Zmiany w definicji podróży służbowych kierowców.
4. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.
5. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
6. Podróż służbowa a jazdy lokalne.
7. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.
8. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
9. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
10. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
11. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.
12. Rozliczanie podróży służbowych.
13. Wysokość należności związanych z podróżami służbowymi po ostatnich zmianach.
14. Podróże osób nie będących pracownikami.
15. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.
16. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.
17. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa oraz konsekwencje podatkowe dla pracodawcy z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących od 2019r. oraz zmiany w wysokości stawek za km przebiegu pojazdu.
18. Samochód elektryczny pracownika w podróżach służbowych.
19. Podróże służbowe pracowników a ulga prorozwojowa dla pracodawcy.
20. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży – ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.
21. Podatek u źródła a podróże służbowe.
22. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.
23. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
24. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna – przykłady rozliczeń.
25. Podróż służbowa a oddelegowanie.
26. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.
27. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.
28. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu szkolenia zostanie wysłana drogą mailową.

Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000