search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
szkolenie odwołane
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków

Szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting.

Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia. Osoby chcące skorzystać z rabatu dla członów SKwP powinny umieścić taką adnotację w informacjach dodatkowych.

WYKŁADOWCA:

Karolina Niedzielska, prawnik z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, specjalista ds. kadr i płac, dyrektor zarządzający. Swoje doświadczenie zdobyła w wydziale obsługi prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jest także doktorantką w Katedrze Prawa Pracy- Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych WPiA UŁ, gdzie jako stypendystka Banku Santander prowadzi badania nad przyczynami wypadków przy pracy oraz prawem rosyjskim. Prowadzi także własną praktykę prawną, gdzie pomaga pracownikom i pracodawcom mierzyć się z zawiłościami prawa pracy, obsługuje także w języku rosyjskim. Jako trener poprowadziła już kilkaset godzin szkoleń z zakresu kadr i płac, szkoląc ponad pięć tysięcy osób. Wykładowca  na uczelniach wyższych.

PROGRAM SZKOLENIA

Obliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy

1. Oświadczenie PIT-2
2. Wysokość kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek 1/12, 1/24, 1/36, dwukrotność
kwoty zmniejszającej dla samotnych rodziców i przy wspólnym rozliczaniu małżonków
3. Koszty uzyskania przychodu - stosowanie, rezygnacja, autorskie koszty uzyskania
przychodu
4. Niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
5. PIT-0 i przekroczenie progu ich stosowania, stosowanie do zasiłków macierzyńskich
6. Umowa cywilnoprawna z własnym pracodawcą lub na jego rzecz
7. Kwota wolna od potrąceń
8. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy
9. Dwukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu
10. Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą
11. Rozliczanie niskich wynagrodzeń- obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
na podatek dochodowy liczony na dzień 31.12.2021 r.
12. Przekroczenie II progu podatkowego
13. Lista płac warsztaty

Obliczenie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych

1. Oświadczenie PIT-2
2. Wysokość kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek 1/12, 1/24, 1/36, dwukrotność
kwoty zmniejszającej dla samotnych rodziców i przy wspólnym rozliczaniu małżonków
3. Koszty uzyskania przychodu
4. Niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
5. PIT-0 i przekroczenie progu ich stosowania, stosowanie do zasiłków macierzyńskich
6. Kwota wolna od potrąceń przy umowach cywilnoprawnych
7. Wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku cywilnoprawnego
8. Lista płac warsztaty

Różne przypadki rozliczania wynagrodzeń

1. Prokurent
2. Członek Rady Nadzorczej

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu szkolenia zostanie wysłana drogą mailową.

Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000