search Działamy dla księgowych od 1907
Miasto:
Legnica
Miejsce:
HOTEL "ARTUS PRESTIGE SPA
ul. Wilcza 9, KARPACZ
Termin rozpoczęcia:
SZKOLENIE ODWOŁANE
Typ:
Szkolenie wyjazdowe
Tryb:
wyjazdowe
Opłata:
2000,- zł od osoby
1900,- zł Cena dla członków

 

 

Zapraszamy  na szkolenie wyjazdowe

PODATEK OD NIERUCHOMOSCI, OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH.
WPŁYW INWENTARYZACJI W TRAKCIE ROKU PODATKOWEGO NA WYSOKOŚĆ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.

 

TERMIN:  25 - 26 MAJA 2022 r.

MIEJSCE:  KARPACZ,  HOTEL "ARTUS PRESTIGE SPA ****

CENA:  2.000 PLN netto (+VAT 23% = 2460 zł brutto) 

CENA DLA CZŁONKÓW : 1.900 PLN netto (+VAT 23% = 2337 zł brutto)

Cena obejmuje: ­wykłady i ­materiały szkoleniowe ­przejazd autokarem w obie strony (trasa : Głogów-Polkowice-Lubin-Legnica-Karpacz)

­zakwaterowanie w hotelu w pokojach 2- osobowych,

­wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje)

w tym  przerwy kawowe  z poczęstunkiem w trakcie szkolenia

­zaświadczenie

 

 

 

 

25 MAJA Podatek od nieruchomości w praktyce po nowelizacjach i wyrokach TK

WYKŁADOWCA: Michał Nielepkowicz

Ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim. Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu: 11491). Ekspert Zespołu Podatków Lokalnych Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: kierunek prawo podatkowe.  Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień podatku od nieruchomości oraz postępowania podatkowego i sądowego.

Program szkolenia obejmował będzie przede wszystkim omówienie uchwalonych zmian dotyczących definicji obiektu budowlanego na mocy ww. nowelizacji Prawa budowlanego, innych uchwalonych i planowanych zmian dotyczących rozliczania podatku od nieruchomości jak również przede wszystkim: wyroków Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017 r. i lutego 2021 r. jak również uchwały NSA z września 2021 r. oraz ich możliwego wpływu na rozliczenia w podatku od nieruchomości.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do przepisów o podatku od nieruchomości:
a. Specyfika konstrukcji zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
b. Stosowanie przepisów dotyczących podatku od nieruchomości w kontekście wytycznych Trybunału Konstytucyjnego z wyroku o sygn. P 33/09.

2. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017 r i lutego 2021 r. oraz uchwała NSA z września 2021 r.:
a. Wyrok w sprawie o sygn. SK 48/15.
b. Uchwała NSA w sprawie o sygn. III FPS 1/21.
c. Wyrok w sprawie o sygn. SK 13/15.
d. Wyrok w sprawie o sygn. SK 39/19.

3. Nowy zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości: Instalacje i urządzenia w budynkach:
a. Stosunek definicji obiektu budowlanego do definicji i zakresu opodatkowania budynków i budowli.
b. Pojęcie instalacji zapewniających możliwości użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
c. Dotychczasowe oraz nowe zasady opodatkowania instalacji i urządzeń w budynkach.

4. Nowy zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości: Obiekt wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych i budowle stanowiące całość techniczno-użytkową:
a. Okoliczności wprowadzenia zmian do ustawy Prawo budowlane.
b. Pojęcie wyrobów budowlanych oraz trwałego wbudowania w obiekt budowlany.
c. Pojęcie budowli stanowiącej całość techniczno-użytkową.
d. Doświadczenia orzecznictwa i konsekwencje wprowadzonej zmiany.

5. Inne praktyczne zagadnienia dotyczące rozliczania podatku od nieruchomości:
a. Właściwa kwalifikacja przedmiotu opodatkowania.
b. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
c. Podstawa opodatkowania budynków.
d. Podstawa opodatkowania budowli.

6. Inne uchwalone i planowane zmiany mające wpływ na zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

7. Jak wpływa inwentaryzacja na powstanie podatku.

26 MAJA Warsztaty praktyczne

PROWADZĄCY: Agnieszka Rorat 

Ukończyła zarządzanie i marketing na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 27 lat pracownik Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Legnicy, od 17 lat na stanowisku wymiaru podatku od nieruchomości (obecne stanowisko inspektor). Prowadzi coroczne szkolenia dotyczące doręczania decyzji podatkowych osobom fizycznym.

PROGRAM WARSZTATÓW:

1. Obowiązujące wzory deklaracji na podatek od nieruchomości.

2. Terminy składania deklaracji (korekty) na podatek od nieruchomości.

3. Metodologia ustalania prawidłowych podstaw i stawek opodatkowania dla gruntów, budynków i budowli.

4. Sporządzanie deklaracji i korekty deklaracji na podatek od nieruchomości.

5. Korekty podatkowe w przypadkach ujawnienia środków trwałych podczas inwentaryzacji oraz braku środków trwałych, np. nie dokonano formalnej likwidacji środków trwałych, a podatek jest płacony.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

 

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000