search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
10.07.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków

Szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting.

 

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

 

Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia.

Osoby chcące skorzystać z rabatu dla członów SKwP powinny umieścić taką adnotację w informacjach dodatkowych.

Prosimy o wskazanie w dodatkowych informacjach sposobu uczestnictwa w szkoleniu.

 

WYKŁADOWCA: Dariusz Polakowski                                                                           

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.

  1. Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium Polski

- zasady ustalania miejsca dostawy i świadczenia usług dla celów VAT,

- dostawa towarów wraz z montażem,

- sposób dokumentowania oraz zasady ustalania obowiązku podatkowego,

 

  1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów (WDT/WNT)

- warunki jakie należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT/WNT,

- dokumentacja potwierdzająca przemieszczenie towarów w ramach WDT,(art.42, Rozp.UE)

- terminy i warunki stosowania stawki 0% przy WDT,

- termin rozliczenia korekt WDT/WNT,

- podstawa opodatkowania przy WDT/WNT,

- kursy jakie należy stosować do transakcji wyrażonych w walucie obcej,

- zasady i terminy rozliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT,

- składy konsygnacyjne dla WDT/WNT,

 

  1. Eksport i import towarów

- definicja eksportu pośredniego i bezpośredniego,

- moment powstania obowiązku podatkowego,

- rozliczenie zaliczki w eksporcie towarów,

- warunki i terminy w jakich podatnik stosuje stawkę 0%,

- definicja importu towarów,

- rozliczenie importu towarów w ramach procedur uproszczonych,

- podstawa opodatkowania,

 

  1. Kontrakty wielostronne

- definicja kontraktu wielostronnego,

- ustalenie miejsca dostawy i zasad opodatkowania poszczególnych dostaw w ramach kontraktu wielostronnego

- uproszczenie w zakresie rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,

- sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT oraz w informacji podsumowującej,

 

  1. Import usług oraz zakup towarów dla którego podatnikiem jest nabywca

- jakie podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu,

- usługi magazynowania, wynajem powierzchni na targach, wynajem pojazdów,

- refakturowanie usług,

- zasady odliczania podatku naliczonego,

- data powstania obowiązku i podstawa opodatkowania,

- sposób dokumentowania i rozliczenia przedmiotowych transakcji,

 

  1. Transport międzynarodowy i spedycja

- zasady ustalania miejsca świadczenia,

- dokumentacja potwierdzająca wykonanie świadczenia,

- zasady stosowania stawki 0%,

 

  1. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów odbiorcom (WSTO), usługi na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania poza terytorium kraju. (procedura OSS)
  2. Interpretacje, wyroki, ćwiczenia, dyskusja i pytania uczestników.

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu szkolenia zostanie wysłana drogą mailową.

Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

 

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000