search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
14.04.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków

Szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting.

Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia. Osoby chcące skorzystać z rabatu dla członów SKwP powinny umieścić taką adnotację w informacjach dodatkowych.

 

Wykładowca: Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Stawki podatku VAT w branży budowlanej i deweloperskiej
• preferencyjna (8%) stawka VAT na roboty budowlane i obiekty budowlane, w tym infrastruktura towarzysząca oraz stawka VAT na roboty budowlane poza bryłą budynku
• ustanowienie i przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu
• wynajem lokali, a refaktura prac budowlanych i wyposażenia
• Wykonawstwo zastępcze – zasady rozliczania VAT
• dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (definicja terenu budowlanego), w tym budynki przeznaczone do rozbiórki oraz zabudowane nieruchomością nieujawnioną w KW
• dostawy budynków, lokali i ich części dokonywane w 2 lata po ich pierwszym zasiedleniu (definicja pierwszego zasiedlenia, opcja opodatkowania), w tym rodzaje nakładów (modernizacyjne czy remontowe), a ich wpływ za zwolenienie
• dostawa budynków, lokali i ich części nabytych bez prawa do odliczenia VAT
• rozliczenie w zakresie VAT członków konsorcjum

2. Moment powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej
• wyrok TSUE w sprawie C 224/18 (Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów)
• dostawy nieruchomości, w tym obiektów budowlanych – akt notarialny czy wydanie kluczy?
• zaliczka, a wkład budowlany oraz wpłaty na deweloperski rachunek powierniczy
• usługi najmu i dzierżawy nieruchomości oraz rozliczenie zwrotu nakładów

3. Podstawa opodatkowania
• kary umowne i odszkodowania a opodatkowanie VAT
• kaucja gwarancyjna w budownictwie
• rozliczenie faktur korygujących, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM
• podstawa opodatkowania w imporcie usług
• opodatkowanie „darmowych” napraw oraz prac wykonywanych na rzecz podmiotów trzecich (np. JST)

4. Miejsce opodatkowania dostaw towarów i usług w kontekście firm budowlanych
• Usługi świadczone na rzecz podatników VAT
• Usługi świadczone na rzecz konsumentów
• Usługi świadczone na rzecz podmiotów prawnych nie będących podatnikami

5. Dokumentacja
• zasady fakturowania usług budowlanych
• faktura elektroniczna – podstawowe informacje
• ustrukturyzowana faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych oraz w umowie koncesji na roboty budowlane
• faktury wystawiane do paragonów fiskalnych
• ewidencja robót budowlanych i dostawy nieruchomości na kasie fiskalnej - nowe zasady zwolnień
• kasy fiskalne on-line w budownictwie od kiedy i dla kogo
• Nowe JPK_VAT: JPK_V7M i JPK_V7K:
o dodatkowe oznaczenia dokumentów, kody GTU oraz oznaczenia procedur istotne dla branży
o faktury wystawione do paragonów – sposób ujęcia w nowym JPK_VAT
o paragon fiskalnych z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł – zasady ujmowania w nowym JPK_VAT

6. Usługi budowlane i dostawy obiektów budowlanych a podatek naliczony
• odliczenie podatku naliczonego przez firmy budowlane i deweloperskie
• świadczenie robót budowanych za granicę, a odliczenie podatku naliczonego
• struktura sprzedaży - branżowe transakcje, które mogą spowodować koniecznośc stosowania struktury VAT
• katalog wyłączeń z prawa do odliczenia – przypadki charakterystyczne dla branży,
• odliczenie VAT od samochodów, pojazdów i maszyn budowlanych oraz paliwa i wydatków z nimi związanych
• terminy odliczenia podatku naliczonego, w tym zmiany wynikające z VAT SLIM

7. Mechanizm Podzielonej Płatności oraz Biała Lista, - zagadnienia istotne dla branży

8.WARSZTATY PRAKTYCZNE – rozwiązanie problemów podanych przez Uczestników.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu szkolenia zostanie wysłana drogą mailową.

Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zaprasza

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000