search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
12.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

  • 12 czerwca 2024 r. od godz. 09.00 do 15.00 (7 godz. lek.)
  • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy Teams

WYKŁADOWCA

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

PROGRAM

1. Praca w godzinach nadliczbowych: wyjaśnienie pojęć i omówienie orzecznictwa.
2. Nadgodziny kadry zarządzającej.
3. Godziny nadliczbowe: przekroczenie dobowej normy czasu pracy, przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy.
4. Święto przypadające w sobotę.
5. Kwalifikowanie godzin racy pracownika niepełnoetatowego.
6. Sposób określenia limitu godzin w umowie o pracę pracownika zatrudnionego na niepełny etat.
7. Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych- zasady udzielania. Z inicjatywy pracodawcy i pracownika.
8. Wzory dokumentów obligatoryjnych.
9. Modyfikacja obowiązującego harmonogramu ze względu na pracę w nadgodzinach.
10. Czas wolny za prace w niedzielę i święto lub inny dzień wolny od pracy.
11. Choroba lub urlop w dzień wolny udzielony w zamian za pracę w wolna sobotę, niedzielę lub święto.
12. Wpływ odbioru godzin na wynagrodzenia pracownika.
13. Rekompensata dodatkowej pracy niepłenoetatowaca.
14. Wynagrodzeni za godziny nadliczbowe- termin wypłaty normalnego wynagrodzenie i dodatków. Stanowisko GIP i Ministerstwa.
15. Czas wolny na część dnia a praca w nadgodzinach w tym dniu.
16. Ryczałty za noce lub nadgodziny.
17. Zasady rekompensaty dyżurów pełnionych przez pracowników.
18. Czy pracownik może być stratny finansowo wskutek skorzystania z dnia wolnego?
19. Czas pracy w treści przepisów wewnątrzzakładowych.
20. Obowiązki pracodawcy : obwieszczenie o czasie pracy w sytuacji braku regulaminu pracy: obligatoryjna i rekomendowana treść, sposób poinformowania pracowników, termin przekazania.

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu szkolenia zostanie wysłana drogą mailową.

szkolenie współorganizowane z Oddziałem w Gorzowie Wielkopolskim.

Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000