search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
ODWOŁANE
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków

Szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting.

Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia. Osoby chcące skorzystać z rabatu dla członów SKwP powinny umieścić taką adnotację w informacjach dodatkowych.

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

Cel szkolenia

  • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych obowiązkami sprawozdawczymi nałożonymi na podatników w 2023 r.
  • Poznanie nowych regulacji obowiązujących w 2023 r.
  • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania różnego rodzaju druków i formularzy

 

Profil uczestnika:

  • Kadra kierownicza,
  • Pracownicy działów księgowości,
  • Pracownicy działów kadr i rozliczeń płac,
  • Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy.

 

Wykładowca : Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing i podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Obowiązki rejestracyjne w 2023 r. – dodatkowe zgłoszenia:
• Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych;
• Rejestr działalności na rzecz spółek i trustów
• Podmioty zobowiązane do zgłoszeń;
• Spółki nieruchomościowe;
• Termin i forma zgłoszeń;
• Kary za brak spełnienia obowiązków zgłoszeniowych.

2. Obowiązki w zakresie podmiotów powiązanych:
• Funkcjonowanie TPR-C i TPR-P;
• Limity transakcji a zgłoszenia;
• Wyłączenia z obowiązku posiadania dokumentacji podatkowych – dane wykazywane w drukach;
• Wyliczanie wskaźników na potrzeby formularzy;
• Dane w przypadku podmiotów powiązanych zagranicznych i z rajów podatkowych

3. Zgłaszanie i raportowanie schematu podatkowego:
• Omówienie obowiązujących formularzy: MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4
• Podmioty zobowiązane do zgłaszania schematu;
• Termin zgłaszania schematu podatkowego;
• Zgłaszanie internetowe z UPO;
• Treść zgłoszenia – opis schematu z uzasadnieniem;
• Forma zgłoszenia;
• Nadawanie numeru schematowi;
• Sprawdzanie zgłoszonych schematów;
• Raportowanie zgłoszonych schematów – terminy i zasady.

4.Podawanie danych na potrzeby CIT-ST:
• Pojęcie oddziału, zakładu na potrzeby formularza;
• Termin składania druku: z zeznaniem rocznym i w trakcie roku – ostatnie wyjaśnienie MF;
• Wyliczenie danych pracowników – proporcja;
• Korekty zeznania;
• Kontrole podatkowe i możliwość nakładania grzywny.

5. Formularz RUD do umów o dzieło:
• Podmioty zobowiązane, w tym osoby fizyczne prywatnie zawierające umowy o dzieło;
• Zwolnienia ze złożenia formularza, np. umowa z firmą;
• Data złożenia formularza – jak liczyć 7 dni
• Dane umieszczane w formularzu, w tym dane kontaktowe wykonawcy dzieła;
• Pojęcie umowy o dzieło, umowy zlecenia – zarys problemu;
• Kontrole ZUS na podstawie druku.

6. Sprawozdanie o wiekowaniu składane za 2023 r.:
• Podmioty zobowiązane;
• Miejsce i forma składania;
• Dane umieszczane w sprawozdaniu;
• Stosowanie zasad kodeksu cywilnego a nie prawa podatkowego – co oznacza w praktyce?
• Kursy przeliczeniowe dla transakcji walutowych;
• Wytyczne Ministra a przepisy prawa;
• Kary za brak złożenia sprawozdania lub za błędy w sprawozdaniu.

7. Informacja o strategii podatkowej:
• Podmioty zobowiązane do sporządzenia strategii podatkowej;
• Zakres przedmiotowy – jakich podatków dotyczy dokument?
• Dane obowiązkowe wpisywane w Strategii podatkowej;
• Wnioski o interpretację, procedury spisane w 2022 r. czy też starsze?
• Umieszczanie danych na stronach internetowych – problemy praktyczne;

8. Raportowanie CBC:
• Podmioty zobowiązane: dane podatnika a dane całej grupy;
• Rodzaje druków – kto składa?
• Termin składania formularzy
• Dane, w tym wskazanie podmiotu zobowiązanego do posiadania dokumentacji – jak określić?
• Problemy praktyczne związane z raportowaniem, w tym podmioty powiązane spoza UE a raportowanie, korygowanie danych.

9. Dyskusja z uczestnikami

Metodologia szkolenia
• Wykład, ćwiczenia, dyskusja

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu szkolenia zostanie wysłana drogą mailową.

Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000