Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
ODWOŁANE 19.04.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków

Szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting.

Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia. Osoby chcące skorzystać z rabatu dla członów SKwP powinny umieścić taką adnotację w informacjach dodatkowych.

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

 

Wykładowca : Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing i podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

 

1. Zmiany zasad amortyzacji od 2023 r.:
Brak zaliczania do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji budynków, lokali mieszkalnych;
Pojęcie budynku/lokalu mieszkalnego a lokalu użytkowego;
Zasady amortyzacji lokalu/budynku użytkowego;
Rozliczanie modernizacji i remontu budynku/lokalu mieszkalnego.

2. Zmiany w rozliczaniu ŚT w latach poprzednich:
Zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w okresie korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym;
Podniesienie współczynnika dla maszyn poddanych szybkiemu postępowi technicznemu;
Limit wyłączenia z KUP odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych;
Wprowadzenie limitu na zaliczanie do KUP opłat z tytułu leasingu samochodów osobowych;
Rozróżnienie kwot w zakresie samochodów elektrycznych i pozostałych.
Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych o wartości ponad 10.000,00 zł. należących do grup 3-6 i 8 do wartości 100 tys zł.;
Zasady stosowania preferencyjnego odpisu, w tym konieczność zapłaty za faktury;
Limit wydatków rozliczonych w ramach jednorazowej amortyzacji;
Moment, w którym następuje jednorazowy odpis amortyzacyjny.

3. Wartość początkowa ŚT i WNiP – skutki praktyczne zmian:
Pojęcie ŚT a limit odpisu jednorazowego;
Wartość początkowa ŚT i WNiP;
Pojęcie ŚT podatkowe i bilansowe;
Czy konieczne jest prowadzenie odrębnej ewidencji i amortyzacji ŚT bilansowo i podatkowo?
Zmiany Polityki rachunkowości – czy konieczne?
Zapłata gotówką za ŚT powyżej 15 tys zł – skutki praktyczne rozliczeń;
Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania;
Ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.);
Środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji;
Remonty, ulepszenia, naprawy, części składowe i peryferyjne – jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych.

4. Zasady amortyzacji ŚT i WNIP:
pojęcie amortyzacji i odpisów amortyzacyjnych,
metoda liniowa (przykłady),
metoda degresywna (przykłady),
metoda jednorazowa (przykłady),
amortyzacja indywidualna (przykłady),
nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

5. Problemy związane z amortyzacją ŚT i WNIP:
ulepszenie a remont;
dokumenty związane z amortyzacją ŚT i WNiP, w tym zasady tworzenia dokumentów OT, LT, ;
utrata ŚT i inne nieprzewidziane zdarzenia faktyczne a inwentaryzacja ŚT;
pomoc de minimis w przypadku amortyzacji;
likwidacja ŚT lub WNiP;
sprzedaż ŚT lub jego nieodpłatne przekazanie;
czy szybsza amortyzacja to schemat podatkowy?

6. Dyskusja z uczestnikami.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu szkolenia zostanie wysłana drogą mailową.

Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000