Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.04.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków

TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ

 •  17 kwietnia 2023 r. od godz. 09:00 - 14:45
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Agata Poręczewska-Tylka - wieloletni trener i praktyk, specjalista ds. ubezpieczeń i składek z ubezpieczeń społecznych.

PROGRAM

I. Profil informacyjny PUE ZUS od 01.01.2023 r.

 1.  Obowiązek aktywnego utrzymywanie profilu,
 2.  Skutek doręczenia w przypadku korespondencji prowadzonej przez PUE ZUS.

II. Przedawnienie możliwości dokonywania korekt dokumentów rozliczeniowych.

III. Obowiązek podlegania ubezpieczeniom od 01.01.2023 r.:

 1.  komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjne – obowiązek podlegania ubezpieczeniom od 01.01.2023 r.
 2. akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług.

IV. Składki zdrowotna dla przedsiębiorców.

 1. Ustalanie wysokości składek zdrowotnych w zależności od formy opodatkowania.
 2. Ustalania składki zdrowotnej w przypadku prowadzenia kilku rodzajów działalności gospodarczych.

V. Ustalanie wysokości należnej rocznej składki zdrowotnej za 2022 r.

 1.  Sposób ustalania rocznej składki zdrowotnej w przypadku zmiany formy opodatkowania w trakcie roku.
 2. Ustalanie składki rocznej w przypadku zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 3. postępowanie w przypadku stwierdzenia niedopłaty lub nadpłaty składek zdrowotnych po rozliczeniu rocznym.
 4. Decyzje w sprawie nadpłaty składek.
 5. Zasady korygowania podstawy wymiaru i składki zdrowotnej.

VI. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Rodzaje, warunki i zasady korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

VII. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

VIII. Ubezpieczenie zdrowotne osób sprawujących funkcję na podstawie powołania.

IX. Ustalanie obowiązku podlegania ubezpieczeniom osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów zlecenia i umów o dzieło

 1. Zasady prawidłowej klasyfikacji umów zlecenia i umów o dzieło na tle najnowszych orzeczeń sądowych.
 2. Najczęstsze przyczyny kwestionowania umów o dzieło przez ZUS – studium przypadków.
 3. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych:
 • umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem,
 • umowa zlecenia zawarta z obcym pracownikiem/zleceniobiorcą,
 • umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnym,  wychowawczym, macierzyńskim.
 • umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem,
 • umowa cywilnoprawna zawarta z osobą prowadzącą działalność pozarolniczą, z uwzględnieniem różnic wynikających ze stosowanej przez przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Szkolenie Organizowane jest wspólnie z Oddziałem Okręgowym w Szczecinie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000