search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
18.07.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting.

Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia. Osoby chcące skorzystać z rabatu dla członów SKwP powinny umieścić taką adnotację w informacjach dodatkowych.

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

 

Wykładowca : Joanna Patyk - Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing i podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Pojęcie ulgi badawczo-rozwojowej:

Pojęcie prac badawczych lub rozwojowych;
Nowe rozwiązanie a działanie rutynowe - różnice w pojęciu
Zakres podmiotowy stosowania ulgi B+R;
Zakres przedmiotowy - identyfikacja zadań wchodzących w ulgę B+R
Przepisy podatkowe obecnie funkcjonujące;
Planowane zmiany w rozliczaniu ulgi B+R w ramach Polskiego Ładu;
Przykłady w stosowaniu ulgi B+R

2. Warunki stosowania ulgi B+R:

Prowadzenie odrębnej księgowości dotyczącej ulgi B+R;
Wskazanie zakresu prac określonych jako działalność B+R;
Uzyskanie nowego rozwiązania w ramach działalności B+R, zakaz działań rutynowych;
Nowy produkt a udoskonalenie starego produktu - kiedy stosowanie ulgi B+R
Podpisanie umowy na wydanie opinii potwierdzającej wykonywanie prac B+R - czy obowiązkowe;
Wyodrębnianie wydatków kwalifikowanych na podstawie dokumentów księgowych.

3. Koszty kwalifikowane w praktyce - weryfikacja poprawności:

Wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne;
Świadczenia dodatkowe wypłacane pracownikom - czy możliwe do rozliczenia w ramach ulgi?
Składki ZUS i podatek dochodowy PIT
nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego;
ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane
odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej,
koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
odpisy amortyzacyjne ŚT i WNiP

4. Podatek VAT a rozliczenie ulgi B+R:

Zakupy zwolnione z podatku VAT a opodatkowane;
Stawka VAT a rozliczanie ulgi B+R;
Odliczanie podatku VAT - dobrowolne czy obowiązkowe w odniesieniu do rozliczenia kwot wykazywanych w kosztach kwalifikowanych;
Rozliczanie podatku VAT proporcją, pre-współczynnikiem a kwoty wykazywane jako koszty kwalifikowane;
Korekta deklaracji podatku VAT dotycząca okresów stosowania ulgi B+R.

5. Zasady rozliczeń ulgi B+R:

Sposoby rozliczenia ulgi B+R;
Pojęcie przedsiębiorcy: mikro, mały, średni, duży a wpływ na limity w rozliczeniu ulgi B+R;
Kwota odliczenia możliwa do wykazania;
Zwrot kosztów bezpośrednio podatnikowi - w jakich przypadkach?
Wykazywanie ulgi B+R w zeznaniu rocznym - odrębny załącznik do CIT-8;
Konieczność zwrotu ulgi B+R - na co uważać przy kontrolach US.

6. Problemy praktyczne:

Moment ujęcia wydatku w kosztach podatkowych a rozliczenia ulgi;
Karty pracy lub ewidencja czasu pracy - jak weryfikować pracę na rzecz ulgi B+R i pracy nie związanej z rozliczaniem tej ulgi
Wydatek poniesiony bezpośrednio jako związany z działalnością B+R lub wyłącznie działalnością B+R- jak weryfikować?
Rozliczanie ŚT i WNiP w kosztach kwalifikowanych;
Ulga B+R jako pomoc de minimis - inne rodzaje pomocy i ich wykazywanie;
Najnowsze interpretacje MF w zakresie rozliczania i stosowania ulgi B+R.

7. Ulga IP Box:

Uregulowania podatkowe
Definicja kwalifikowanych praw własności intelektualnej;
Zasady stosowania IP Box
Wskaźnik nexus - co to jest i sposoby obliczania;
Prowadzenie odrębnej księgowości - zasady i przykłady;
Stawka podatku 5% obliczanie;
Przykłady zastosowania ulgi IP Box: informatycy, programiści, udzielający licencji;
Propozycje zmian w ramach Polskiego Ładu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu szkolenia zostanie wysłana drogą mailową.

Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000