Miasto:
Legnica
Miejsce:
ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica
Termin rozpoczęcia:
UWAGA ZMIANA TERMINU
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
jednodniowy
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków

Informujemy, że w związku z zawieszeniem działalności szkoleniowej (w związku z COVID-19) niniejsze szkolenie odbędzie się w terminie późniejszym. Nowy termin podamy wkrótce.
Wszystkich Państwa zainteresowanych szkoleniem, prosimy o kontakt z Biurem lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

Wykładowca: MICHAŁ GABRYSIAK – Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wielo-letni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocław-skiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płasz-czyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.
Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen trans-ferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

Program szkolenia:

I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów od 2020 roku:
1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – dotychczasowe doświadczenia:
a) definicja w świetle ustawy o VAT,
- przemieszczenie towarów na rzecz kontrahenta,
- dostawa towarów wraz z montażem a WDT – „pułapki” podatkowe,
- przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE – kiedy stanowi WDT?
b) warunki zastosowania stawki VAT 0%,
c) właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych
d) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT,
2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – zmiany od 2020 roku:
a) nowe wymogi dokumentacyjne WDT w związku ze zmianą dyrektywy od roku 2020,
- dokumentowanie przy transporcie realizowanym przez dostawcę lub firmie transportowej działają-cej na rzecz dostawcy,
- dokumentowanie przy transporcie realizowanym przez nabywcę lub firmie transportowej działają-cej na rzecz nabywcy,
b) sytuacje, w których niewłaściwe wykazanie WDT w informacji VAT-UE może od roku 2020 skutko-wać brakiem prawa do stawki VAT 0%
3. Ujednolicenie od 2020 roku zasad raportowania transakcji towarowych i usługowych na terytorium UE:
a) jakie transakcje będą raportowane we wszystkich krajach UE,
b) jaki wpływ będą miały nowe zasady raportowania na możliwości weryfikacji rozliczeń podatników przez organy podatkowe?
II. Towarowe transakcje łańcuchowe:
1. Jak rozpoznać miejsce dostawy – transakcje ruchome i nieruchome:
a) transakcje ruchome – definicja oraz rozpoznanie transakcji ruchomych jako klucz właściwego rozli-czenia transakcji łańcuchowych,
b) transakcje nieruchome przed i po wysyłce towarów – istotna różnica mająca wpływ na rozliczenie transakcji,
2. Konsekwencje podatkowe transakcji łańcuchowych:
a) miejsce opodatkowania transakcji,
b) transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach,
c) sposób opodatkowania transakcji w Polsce i wykazania w deklaracji VAT.
3. Uproszczone transakcje wewnątrzwspólnotowe warunki zastosowania i dokumentowanie:
a) kiedy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna?
b) konsekwencje transakcji trójstronnych – konieczność zarejestrowania w innych krajach,
c) zastosowanie uproszczenia jako ratunek przed rejestracją w innych krajach,
d) warunki zastosowania uproszczenia w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych,
e) konsekwencje braku zastosowania uproszczenia dla rozliczenia krajowego,
f) dokumentowanie transakcji trójstronnych uproszczonych.
4. Zmiany w zakresie określania miejsca opodatkowania w transakcjach łańcuchowych od roku 2020:
a) miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,
b) rejestracja dla celów VAT kontrahenta a transakcja ruchoma wg przepisów obowiązujących od 2020 roku,
c) znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji łańcuchowych od 2020 roku
III. Zmiany dotyczące rozliczania dostaw do magazynów konsygnacyjnych:
1. Magazyn konsygnacyjny a rozliczenie WNT - zasady funkcjonowania magazynu konsygnacyjnego w świetle krajowych przepisów o VAT:
a) zasady zgłaszania oraz funkcjonowania magazynu konsygnacyjnego w Polsce – obowiązki zgłosze-niowe oraz przeznaczenia towaru,
b) moment powstania obowiązku podatkowego WNT w ramach magazynu konsygnacyjnego,
c) zmiana przeznaczenia towarów a obowiązek podatkowy w WNT,
d) pobranie z magazynu konsygnacyjnego a wystawienie faktury – wpływ na obowiązek podatkowy oraz kurs waluty,
e) kontrowersje przy stosowaniu kursu walutowego przy miesięcznym rozliczaniu pobrań z magazynu konsygnacyjnego.
2. Magazyn konsygnacyjny a rozliczenie WDT - Zasady dostaw wewnątrzwspólnotowych do magazy-nu konsygnacyjnego w innych krajach UE:
a) czy polski podatnik może posiadać magazyn konsygnacyjny w innym kraju UE?,
b) moment powstania obowiązku podatkowego WDT w ramach magazynu konsygnacyjnego,
c) zmiana przeznaczenia towarów lub powrót towarów z magazynu a obowiązek podatkowy w WDT,
d) pobranie z magazynu konsygnacyjnego przez kontrahenta a wystawienie faktury – wpływ na obo-wiązek podatkowy oraz kurs waluty,
e) kontrowersje przy stosowaniu kursu walutowego przy miesięcznym rozliczaniu WDT z magazynu konsygnacyjnego.
3. Ujednolicenie zasad opodatkowania dostawy z magazynów konsygnacyjnych (call-off stock) od 2020 roku na terytorium UE:
a) nowe przepisy procedury magazynu typu call-off stock a dotychczasowe polskie przepisy o maga-zynie konsygnacyjnym – czy coś się zmieni?
b) warunki stosowania procedura magazynu typu call-off stock,
c) jakich towarów może dotyczyć procedura magazynu typu call-off stock,
d) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku procedury magazynu typu call-off stock,
e) zniszczenie, zmiana przeznaczenia, zmiany nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów a proce-dura magazynu typu call-off stock,
f) jak długo mogą być przechowywane towary w procedurze magazynu typu call-off stock,
g) skutki przemieszczenia towarów do innego państwa niż kraj pochodzenia.

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe oraz ciepłe napoje (kawa, herbata).
Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie na adres: biuro@legnica.skwp.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 - 862 13 65.
Serdecznie zapraszamy!

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000