search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
22.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Szkolenie jest zorganizowane w systemie HYBRYDOWYM

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting lub stacjonarnie w siedzibie organizatora.

 

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

 

Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia.

Osoby chcące skorzystać z rabatu dla członów SKwP powinny umieścić taką adnotację w informacjach dodatkowych.

Prosimy o wskazanie w dodatkowych informacjach sposobu uczestnictwa w szkoleniu.

 

 

WYKŁADOWCA: Dariusz Polakowski                                                                           

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Weryfikacja danych kontrahenta przed dokonaniem sprzedaży lub zakupu
(„biała lista” – należyta staranność)
a. weryfikacja dostawcy, odbiorcy,
b. weryfikacja kontrahenta zagranicznego,
c. należyta staranność – wytyczne MF
d. płatności gotówkowe i przelewy -limity
e. mechanizm podzielonej płatności (MPP)
f. wartość transakcji a wartość faktury,
g. odpowiedzialność solidarna,

2. Faktura VAT – zasady fakturowania w 2024 roku
a. zasady i terminy wystawiania faktur,
b. elementy faktury,
c. sytuacje w jakich dopuszcza się anulowanie faktury, korekta faktury do „zera”, faktura do paragonu,
d. rodzaje faktur,
e. procedura i dokumentacja potwierdzająca dokonanie korekty zmniejszającej podstawę opodatkowania (wyjątki),
f. korekty zwiększające wartość sprzedaży,
g. faktury potwierdzające otrzymanie zaliczki, faktury rozliczeniowe,
h. faktury „pro-forma”,
i. faktury wadliwe, nierzetelne,
j. „refakturowanie” nakładów, dokumentacja, terminy, stawki VAT przy refakturowaniu
k. różnica pomiędzy refakturowaniem a zwrotem kosztów
l. konsekwencje karne i karno-skarbowe za wystawianie wadliwych lub nierzetelnych faktur,

3. KSeF - faktura ustrukturyzowana (fakultet)
a. system KSeF,
b. zasady wystawiania faktur w KSeF,
c. pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
d. uprawnienia do pracy w KSeF,
e. sporządzenie, wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej;
f. wysyłka wsadowa i interaktywna,
g. akceptacja odbiorcy e-faktur i faktur ustrukturyzowanych,
h. faktury dla kontrahentów posiadających siedzibę za granicą,
i. faktury konsumenckie,
j. kursy walut a faktury ustrukturyzowane,
k. postępowanie w przypadku awarii KSeF,
l. oznaczanie numerem KSeF przelewów lub komunikatu przelewu przy płatności za fakturę ustrukturyzowaną,

4. Kasy rejestrujące
a. podmioty zobowiązane do rejestrowania sprzedaży przy pomocy kas,
b. zasady ich wprowadzania,
c. ulga z tytułu nabycia kasy fiskalnej,
d. przeglądy techniczne oraz sankcje za ich brak,
e. ewidencja korekt do sprzedaży kasowej.

5. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości,
a. warunki jakie należy spełnić aby móc skorzystać z ulgi na złe długi,
b. sposób uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności,
c. obowiązki nabywcy,
d. sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania (warunki)
e. pierwsze zasiedlenie – wyrok TSUE

6. Darowizna towarów, nieodpłatne świadczenie usług
a. towary niskiej wartości,
b. zakup towarów na potrzeby sekretariatu (kawa, herbata, cukier, owoce..)
c. nieodpłatne świadczenie usług,
d. dokumentacja,
7. Dyskusja i problemy zgłaszane przez uczestników szkolenia

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu szkolenia zostanie wysłana drogą mailową.

Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000