Kadencja  2019-2022

Zarząd Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Legnicy

Karina Grobelny
- Prezes Zarządu
Bogusława Podwika - Wiceprezes
Sylwia Bujnarowska - Skarbnik
Jarosław Blicharz - Sekretarz
Halina Chrobak - Członek Zarządu
Halina Karnas - Członek Zarządu
Elżbieta Stanisławska - Członek Zarządu
Ewa Szymańska - Członek Zarządu
Marcin Wyrzykowski - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Legnicy

Grażyna Nikodem - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Szwedo - Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Janina Doroszkiewicz - Członek Komisji Rewizyjnej
Grażyna Łowicka - Członek Komisji Rewizyjnej

 

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Legnicy

Helena Rubinkowska - Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
Zofia Sikorska - Zastępca Przewodniczącego  Sądu Koleżeńskiego
Barbara Dobrzyniecka - Członek Sądu Koleżeńskiego
ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000