search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Kadencja  2023-2026

Zarząd Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Legnicy

Marcin Wyrzykowski - Prezes Zarządu
Ewa Szymańska - Wiceprezes
Zofia Sikorska - Wiceprezes
Halina Chrobak - Sekretarz
Lidia Kliszczak - Skarbnik
Elżbieta Stanisławska - Członek Zarządu
Maciej Łaszkiewicz - Członek Zarządu
Marta Ciekańska - Członek Zarządu
Wach Dorota - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Legnicy

Zofia Stachniewicz Przewodnicząca
Elżbieta Szwedo Zastępca Przewodniczącej
Ewa Szewczyk Członek
Grażyna Łowicka Członek

 

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Legnicy

Helena Rubinkowska - Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
Halina Karnas - Zastępca Przewodniczącego  Sądu Koleżeńskiego
Barbara Dobrzyniecka - Członek Sądu Koleżeńskiego
ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000