Miasto:
Legnica
Miejsce:
Artus Resort - Hotel Artus & Sowia Dolina
Wilcza 9, 58-540 Karpacz
Termin rozpoczęcia:
20-22.10.2021 BRAK MIEJSC!
Typ:
Szkolenie wyjazdowe
Tryb:
BILANS 2021
Opłata:
2706,- zł od osoby
2583,- zł Cena dla członków

 

Zapraszamy na coroczne, wyjazdowe szkolenie BILANS 2021. Szkolenie skierowane jest do szerokiego grona specjalistów i kadry zarządzającej: służb finansowo-księgowych, zakładowych komisji inwentaryzacyjnych i specjalistów z dziedziny inwentaryzacji, specjalistów ds. podatków, specjalistów ds. rachuby i płac, specjalistów zarządzania majątkiem, służb administracyjnych i technicznych współpracujących ze służbami finansowo-księgowymi, kadry kierowniczej na wszystkich szczeblach zarządzania. Szkolenie pozwoli zarówno poznać specyfikę księgowego i podatkowego zamknięcia ksiąg rachunkowych, jak także pogłębić już posiadaną wiedzę, poznać dotychczasowe, jak i planowane zmiany prawne w tym zakresie.

 

TERMIN:  20 - 22 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

MIEJSCE:  KARPACZ,  HOTEL "ARTUS PRESTIGE SPA ****

CENA:  2.200 PLN netto (+VAT 23% = 2706 zł brutto)     

CENA DLA CZŁONKÓW :  2.100 PLN netto (VAT 23% = 2583 zł brutto)

Cena zawiera: przejazd autokarem, noclegi w pokojach 2-osobowych; materiały szkoleniowe oraz realizacje programu szkoleniowego, pełne wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje), przerwy kawowe w trakcie szkolenia; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; książka "Zamknięcie roku 2021"

BRAK MIEJSC!

 

 

20.10.2021

VAT W 2021 ROKU | PLANOWANE ZMIANY W ROKU 2022

 

Zasady rozliczania korekty sprzedaży | JPK w 2021 r. zmiany od 01.07.2021r.
|Prawo do odliczenia VAT | Ulga na złe długi ( stan po zmianach od 01.10.2021r.), sprzedaż nieruchomości,szkolenia zawodowe | Kasy rejestrujące | Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna, a limit 15000PLN | Transakcje wewnątrzwspólnotowe | Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie | Projektowane zmiany na rok 2022

Prowadzący: DARIUSZ POLAKOWSKI

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji.

 

21.10.2021

PODATKI DOCHODOWE W 2021 ROKU

Podwyższenie limitu przychodów przy możliwości stosowania 9% CIT
| Estoński CIT | Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych | Inne zmiany w CIT |Ulga na złe długi | Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków ponoszonych na rachunek  spoza białej listy oraz z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności | Tarcza antykryzysowa – skutki w CIT/PIT | Ważniejsze ulgi w podatkach dochodowych w ramach pakietu tarczy antykryzysowej | KUP/NKUP| ulga abolicyjna w PIT | Danina solidarnościowa za2021r. | Zmiany warunków opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych |Planowane zmiany w podatkach dochodowych na 2022r

Prowadzący: ALEKSANDER GNIŁKA

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji     i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

 

22.10.2021

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Krajowe i międzynarodowe podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym dokonanych w 2021 r. | Zasady (polityka)rachunkowości jednostki | Ważne czynności i terminy | Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki          i organu nadzorującego | Elektroniczna forma sporządzania sprawozdań finansowych | Inwentaryzacja | Kontynuacja działalności | Wycena bieżąca      i bilansowa aktywów i pasywów | Zasady sporządzania kompletnej informacji dodatkowej |Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
| Zasady sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym | Zdarzenia po dacie bilansu |Sprawozdanie z działalności | Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym |Przygotowanie jednostki do badania sprawozdania finansowego

Prowadzący: Jadwiga Szczotka

Doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident. Ma wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu oraz badaniu sprawozdań finansowych. Prowadzi własną kancelarię, w ramach której od wielu lat świadczy usługi księgowe jako osoba nadzorująca prace działów księgowych w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000