search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
BEZPŁATNY ODCZYT 09.03.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
10:00
Typ:
Odczyt
Tryb:
odczyt
Opłata:
0,- zł od osoby

9 marca od godz. 10:00 na platformie ClickMeeting zapraszamy na BEZPŁATNY ODCZYT

Biuro rachunkowe a obowiązek AML

PRELEGENT: Mirosława Zachaś - Lewandowska absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Trener, doradca, założyciel firmy szkoleniowo doradczej „Waluta Wiedzy”.

Program odczytu:

  1. Dlaczego każde biuro rachunkowe, od 31.07.2021 r., jest instytucją obowiązaną?
  2. Czy każde biuro rachunkowe musi wypełnić takie same obowiązki wskazane w ustawie o AML?
  3. Jak powinny postępować osoby prowadzące/pracujące w biurze rachunkowym, aby przestrzegać przepisów ustawy o AML, a tym samym ustrzec się kar administracyjnych?
  4. W jaki sposób należy się realizować zmiany, które weszły w życie od 31.10.2021 r. ?

Serdecznie Zapraszamy

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000