search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
31.05.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków

Szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting.

 

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

 

Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia.

Osoby chcące skorzystać z rabatu dla członów SKwP powinny umieścić taką adnotację w informacjach dodatkowych.

Prosimy o wskazanie w dodatkowych informacjach sposobu uczestnictwa w szkoleniu.

 

Wykładowca: ZOFIA SIKORSKA

Wieloletni członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Oddziału Okręgowego w Legnicy. Wykładowca szkoleń organizowanych przez Placówkę Kształcenia Biznesowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Legnicy, szkolący słuchaczy w ramach kursów certyfikowanych, głównie kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości. Były wykładowca akademicki.

 

 

1 . Ogólne zasady dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji:
• Podstawy prawne dotyczące inwentaryzacji,
• Cel, zakres i odpowiedzialność za inwentaryzację,
• Przygotowanie inwentaryzacji,
• Obowiązki poszczególnych osób w przygotowaniu inwentaryzacji,
• Podstawowe zasady inwentaryzacji.

2. Metody i terminy inwentaryzacji:
• Spis z natury,
• Inwentaryzacja w drodze uzyskania potwierdzenia sald,
• Weryfikacja poprzez porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokument

3. Dokumentacja inwentaryzacyjna:
• Instrukcja inwentaryzacyjna,
• Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji,
• Arkusz spisu z natury,
• Protokół inwentaryzacji kasy,
• Potwierdzenie salda należności,
• Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej,
• Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych

4. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych:
• Wycena, ustalenie i księgowanie różnic inwentaryzacyjnych,.
• Warunki i sposób dokonywania kompensat,
• Rozliczanie ubytków naturalnych,
• Niedobory,
• Nadwyżki,
• Odpowiedzialność materialna pracowników i sposób ich rozliczania,
• Ostateczny termin ujęcia w księgach rachunkowych skutków inwentaryzacji.
5. Zakończenie inwentaryzacji
• Archiwizowanie dokumentów inwentaryzacyjnych,
• Zalecenia pokontrolne.

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu szkolenia zostanie wysłana drogą mailową.

Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000