search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.02.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
ONLINE
Opłata:
350,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków

Szkolenie jest zorganizowane w systemie ONLINE

Uczestnictwo w nim jest możliwe za pomocą platformy ClickMeeting.

 

Zajęcia w godz. 8.30-13.30.

 

Bardzo prosimy dokonywać wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia.

Osoby chcące skorzystać z rabatu dla członów SKwP powinny umieścić taką adnotację w informacjach dodatkowych.

Prosimy o wskazanie w dodatkowych informacjach sposobu uczestnictwa w szkoleniu.

 

 

WYKŁADOWCA:                

Roman Kotapski (dr hab. inż.) - ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o. www.brz-marina.pl, wydawca pisma Controlling i Zarządzanie (www.controllingzarzadzanie.embuk.eu), Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA (www.e-marina.eu). Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach.

Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi - Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt.

 

CEL

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kształtowania, konstrukcji i wdrożenia wielowymiarowego rachunku wyników przedsiębiorstwa.

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Na szkoleniu będą omówione zagadnienia dotyczące wykorzystania wielowymiarowego rachunku wyników w przedsiębiorstwie dotyczące:

 • modeli rachunków kosztów,
 • podziału kosztów całkowitych działalności przedsiębiorstwa na koszy stałe i zmienne,
 • istoty wieloblokowego i wielostopniowego rachunku wyników,
 • projektowania i wdrożenia wielowymiarowego rachunku wyników na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

 

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do właścicieli przedsiębiorstw oraz pracowników, którzy w swojej pracy odpowiadają za zarządzanie przedsiębiorstwem i jego obszarów oraz dyrektorów ekonomicznych, głównych księgowych, pracowników działów ekonomicznych, controllingu oraz księgowości.

 

METODA PRACY

Zajęcia prowadzone będą w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów oraz analizy studiów przypadków. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy zajęć będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na szkoleniu tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności, doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie zajęć. Atrakcyjność zajęć zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą ich tematykę oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów w przedsiębiorstwach oraz zakładowych planów kont.

 

CZAS TRWANIA

Czas trwania zajęć wynosi 8 godzin lekcyjnych (w zależności od czasu rozwiązywania ćwiczeń przez uczestników szkolenia).

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. Rachunek zysków i strat – niewystarczające narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem
 2. Model rachunek kosztów pełnych i zmiennych
  • Rachunek kosztów pełnych
  • Rachunek kosztów zmiennych
  • Koszty stałe i zmienne działalności przedsiębiorstwa
 3. Istota i rozwój zarządczego rachunku wyników
 4. Zarządczy rachunek wyników – przykłady i analiza
  • Rachunek wyników przedsiębiorstwa
  • Rachunek wyników jednostki biznesowej
  • Rachunek wyników klienta
  • Rachunek wyników kanału sprzedaży
  • Rachunek wyników zasobów produkcyjnych
 5. Zarządczy rachunek wyników a zakładowy plan kont
  • Ewidencja przychodów i kosztów – podejście księgowe i zarządcze
  • Problemy kształtowania zakładowego planu kont w zakresie ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstw
  • Komentarz do zakładowego planu kont – nie tylko dla księgowych
 6. Wdrożenie zarządczego rachunku wyników w przedsiębiorstwie
  • Studium przypadku dla przedsiębiorstwa produkcyjnego
  • Warunki wdrożenia rachunku wyników w przedsiębiorstwie
 7. Przyczyny braku wykorzystania w praktyce zarządczego rachunku wyników -podsumowanie szkolenia

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych,  jak np. w przypadku, gdy do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób. Informacja o ewentualnym odwołaniu szkolenia zostanie wysłana drogą mailową.

Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami biura pod nr 76 862 13 65 lub 507 029 808.
Serdecznie zapraszamy!

 

ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica

tel. 76 862 13 65
fax 76 862 13 65

biuro@legnica.skwp.pl

Santander 26 1500 1504 1215 0005 3247 0000